Agropelancongan Agropelancongan

 

Pengenalan

Agropelancongan merupakan salah satu sektor pelancongan yang berteraskan aktiviti pertanian merangkumi empat cabang utama; pertanian, perikanan, penternakan dan industri asas tani; yang boleh dibangunkan dan dimanfaatkan dalam konteks pelancongan secara langsung atau tidak langsung, yang boleh mendatangkan kesan pengganda (multiplier effect) kepada masyarakat tani dan rantaian produk agro negara, seterusnya menyumbang kepada peningkatan pendapatan kepada petani secara khususnya dan kepada KDNK negara secara amnya.

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon