Bahagian Pemasaran & Eksport Bahagian Pemasaran & Eksport

Visi

Memperkasakan pembangunan sektor agromakanan dan ekonomi bumiputera melalui perkhidmatan sokongan industri.
 
Misi
  • Memacu transformasi penyampaian perkhidmatan sokongan industri yang dinamik, lestari dan berimpak tinggi kepada daya saing sektor agromakanan Negara.
  • Meneraju pembangunan ekonomi bumiputera yang mapan dalam sektor agromakanan Negara.
  • Melahirkan agropreneur muda yang moden, progresif, kompetitif dan berpendapatan tinggi.
  • Jabatan Pertanian icon
  • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
  • Jabatan Perikanan Malaysia icon
  • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
  • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
  • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
  • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
  • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
  • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
  • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
  • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
  • Tekun Nasional icon
  • Agrobank icon
  • Taman Botani Negara Shah Alam icon
  • MSC Malaysia icon
  • myGovernment icon