Bahagian Pengurusan Projek Bahagian Pengurusan Projek

 • Melaksanakan urusan pentadbiran dan kewangan serta mewujudkan perkhidmatan sokongan.
 • Memastikan segala aktiviti yang melibatkan pengurusan kewangan dan pentadbiran dilakukan berasaskan undang-undang dan peraturan bertulis.
 • Menyelaras perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian terhadap segala aktiviti projek dan program yang dijalankan oleh IADA Samarahan.
 • Mengurus dan menyelenggara peralatan perkomputeran, mengumpul serta mengemaskini data-data projek IADA.
 • Merancang, menyelaras dan mengurus program kursus dan latihan untuk pegawai dan kakitangan.
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon