Data Terbuka MOA Data Terbuka MOA

Data Terbuka MOA merujuk kepada maklumat data bagi Kementerian Pertanian dan Indsutri Asas Tani (MOA) yang dipaparkan di Portal Data Terbuka Sektor Awam (http://www.data.gov.my)
 
Paparan Data Terbuka MOA boleh dilihat di : dataterbuka
 
GARIS PANDUAN DATA TERBUKA

rules1rules2
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon