Sebut Harga Sebut Harga

[Kenyataan Sebut Harga] Membekal dan Menghantar Toner Untuk Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Tarikh Buka : 31 Januari 2019
Tarikh Tutup : 07 Februari 2019
[Kenyataan Sebut Harga] Perkhidmatan Sewaan 400 Unit Komputer Secara Sewa Guna Untuk Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Bagi Tempoh Bermula 21 Januari 2019 Sehingga 31 Mac 2019
Tarikh Buka : 18 Januari 2019
Tarikh Tutup : 25 Januari 2019
* Kandungan hanya didapati dalam Bahasa Malaysia sahaja
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon