SPP II System SPP II System

Sistem Pemantauan Projek II (SPP II) yang sebelum itu dikenali Project Monitoring System (PMS II) diwujudkan untuk memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan Kerajaan di bawah Rancangan Lima Tahun Malaysia.

SPP II dibangunkan bagi menggantikan sistem pemantauan yang lepas, Sistem Maklumat Bersepadu Setia Siap (SMBSS) di mana pendekatan dan pembaharuan ke arah perkembangan era ICT masa kini telah menghasilkan sistem pemantauan yang baru. Penggunaan SPP II dapat mempercepatkan proses perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian projek. SPP II adalah sistem pemantauan pertama yang merangkaikan semua kementerian, jabatan dan agensi Kerajaan Persekutuan termasuk daerah dan negeri secara on-line di mana maklumat projek yang disediakan adalah yang terkini dan boleh dicapai pada bila-bila masa. SPP II telah dilancarkan oleh Y.Bhg. Perdana Menteri pada 8 Mei 2001 dan kini sedang digunakan oleh kementerian-kementerian.

Pautan ke Sistem SPP II

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Tekun Nasional icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon