Bahagian Antarabangsa Bahagian Antarabangsa

Visi

Peneraju hal ehwal antarabangsa dalam bidang agro-makanan.

 

Misi

 • Meningkatkan visibiliti Malaysia dalam bidang agromakanan;
 • Memperkukuhkan hubungan dan kerjasama di peringkat serantau dan global; dan
 • Memelihara kepentingan industri agromakanan negara.

 

Objektif

 • Mengoptima dan memanfaatkan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara / organisasi luar negara bagi membangunkan dan memartabatkan imej sektor agromakanan negara di peringkat antarabangsa; dan
 • Menerokai pasaran global bagi produk-produk agromakanan dan industri asas tani.
 • Memperkukuhkan hubungan Malaysia dengan negara / organisasi luar di peringkat dua hala, serantau dan pelbagai hala dalam bidang agromakanan bagi tujuan mempertingkatkan lagi pembangunan sektor agromakanan negara agar berdaya maju, moden dan dinamik;
 • Mengadakan perundingan bagi memperoleh akses pasaran global bagi produk agromakanan Malaysia agar Malaysia menjadi negara pengeksport produk agromakanan terkemuka di dunia;
 • Menjaga kepentingan negara dari segi dasar agromakanan di peringkat antarabangsa; dan
 • Mengadakan kerjasama teknikal di peringkat antarabangsa untuk pemindahan teknologi terkini, pertukaran maklumat dan program / projek kerjasama dalam bidang agromakanan.
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon