Bahagian Industri Asas Tani Bahagian Industri Asas Tani

Visi
Peneraju Pembangunan Industri Asas Tani yang Berdaya Saing.

 

Misi
Membangunkan Industri Asas Tani melalui dasar dan strategi yang menekankan pembangunan produk dan usahawan serta peningkatan perdagangan.

 

Objektif

 • Membangun dan mengembangkan aktiviti pemprosesan atau nilai tambah produk Agro-makanan.
 • Memperkukuhkan kualiti produk bagi menembusi pasaran dan rangkaian global.
 • Meningkatkan pendapatan usahawan, petani, penternak dan nelayan.
 • Membantu penyediaan khidmat sokongan yang melibatkan latihan, pemasaran, pembiayaan dan penggunaan teknologi.
 • Menaiktaraf dan membaikpulih infrastruktur serta kualiti perkhidmatan pusat-pusat agropelancongan.

Fungsi

 • Merancang dan menggubal dasar-dasar pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Industri Asas Tani negara.
 • Membangunkan usahawan Industri Asas Tani.
 • Menyelaras khidmata sokongan seperti kemudahan pembiayaan, pembangunan sumber manusia, infrastruktur dan teknologi bagi pembangunan Industri Asas Tani.
 • Memantau pelaksanaan dan menilai keberkesanan dasar, strategi, program, projek serta menangani isu-isu yang berkaitan dengan Industri Asas Tani.
 • Membantu dan menggalakkan pembangunan produk-produk Agropelancongan.
 • Melaksanakan fungsi Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera.
 • Menyelaras Program Azam Tani.

Piagam Pelanggan

 • Pengagihan peruntukan AZAM Tani
 • Skim / Program Geran Pemadanan High Impact Product (HIP)
 • Menyelaras dan Melaksanakan Program Ekspo / Karnival Pertanian dan IAT
 • Pemantauan berkala usahawan Industri Asas Tani
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon