Bahagian Industri Padi dan Beras Bahagian Industri Padi dan Beras

Visi

Sebuah organisasi yang berwibawa dan berkesan dalam merancang dan menyelaras pembangunan industri serta cekap dan adil dalam mengurus "supply chain" padi dan beras.

 

Objektif

 • Memastikan pengeluaran beras dalam negara sekurang-kurangnya 90% tahap sara diri (SSL).
 • Memastikan bekalan beras kepada pengguna mencukupi, bermutu dan mudah diperoleh pada harga yang stabil dan berpatutan pada setiap masa.
 • Memastikan petani-petani mendapat pulangan yang setimpal dan munasabah di atas usaha mereka.
 • Menggalakkan kemajuan industri padi dan beras serta industri berasaskan padi dan beras.
 • Menggubal dan menetapkan dasar-dasar makro berkaitan pembangunan industri padi dan mengawal selia "supply chain" padi dan beras supaya berdaya saing dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi perdagangan antarabangsa.
 • Meningkatkan pengeluaran padi dan beras menerusi peningkatan produktiviti di kawasan jelapang dan penanaman padi secara komersil di Sabah dan Sarawak
 • Merancang dan menyelaras pembangunan industri padi dan beras bagi tempoh jangka pendek, sederhana dan jangka panjang
 • Meningkatkan daya saing pengeluaran padi dan beras menerusi peningkatan produktiviti, kualiti dan kecekapan serta pengurangan kos dan pembaziran
 • Membantu petani meningkatkan pendapatan melalui pemberian insentif dan program-program lain yang bersesuaian termasuk industri asas tani
 • Membangun, penyelenggara dan mengemas kini pangkalan data yang lengkap berkaitan industri padi dan beras bagi tujuan perancangan dan pembangunan industri
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon