Bahagian Pengairan dan Saliran Pertanian Bahagian Pengairan dan Saliran Pertanian

Visi

Ke arah sektor pertanian yang moden dan berdaya maju.
 

 

Misi

Membangunkan infrastruktur dan pengurusan air bagi memartabatkan sektor pertanian.

 

Objektif

Menerajui kepakaran teknikal di dalam infrastruktur bagi sektor pertanian dan industri asas tani serta produktiviti pengeluaran makanan negara.

 • Menyediakan dasar kriteria dan piawai bagi perlaksanaan infrastruktur pertanian
 • Merancang, melaksana dan menilai program-program pembangunan infrastruktur pertanian dan saliran pertanian
 • Memberi khidmat teknikal kepada jabatan/agensi di bawah kementerian
 • Menyediakan dan membangunkan sistem inventori serta pangkalan data infrastuktur pengairan dan saliran pertanian
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon