Bahagian Undang-Undang Bahagian Undang-Undang

Visi

Khidmat kepeguaman dan nasihat perundangan yang berwibawa dan berkesan.

 

Misi

Menyampaikan khidmat kepeguaman dan nasihat perundangan yang berkualiti dan profesional.

 

Objektif

  • Memastikan draf dokumen kontrak yang dirujuk oleh Bahagian dan Agensi di bawah Kementerian disemak dan diluluskan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas semua draf kontrak lengkap dikemukakan.
  • Menyediakan garis panduan bagi memberi khidmat nasihat perundangan secara bertulis dan lisan bagi segala isu undang-undang yang dirujuk oleh Bahagian dan Agensi di bawah Kementerian dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen dan maklumat yang lengkap.
  • Jabatan Pertanian icon
  • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
  • Jabatan Perikanan Malaysia icon
  • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
  • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
  • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
  • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
  • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
  • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
  • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
  • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
  • Agrobank icon
  • Taman Botani Negara Shah Alam icon
  • Bioeconomy Corporation icon
  • MSC Malaysia icon
  • myGovernment icon