• img2
  • img3
  • img5
  • img6
  • img7

PENGUMUMAN

[Keputusan Sebut Harga] MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER UNTUK KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN.

[Info Lanjut]

 

[Keputusan Sebut Harga] Perkhidmatan Penyelenggaraan Rangkaian Tanpa Wayar (WIFI) Di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.

[Info Lanjut]

 

Takwim Latihan MOA 2017.

[Info Lanjut]

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 
FUNGSI    
     
Fungsi Teras 1
Menggubal, merancang dan melaksanakan dasar, strategi dan Program Pembangunan Pertanian.

Fungsi Teras 2
Menilai, menyelaras dan memastikan pelaksanaan projek/program Pembangunan Pertanian agro-makanan.

Fungsi Teras 3
Menjalankan R&D dan inovasi meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agro-makanan.

Fungsi Teras 4
Menggalakan pelaburan domestik dan asing dalam sektor agro-makanan.

Fungsi Teras 5
Merangka dan melaksanakan rantaian pemasaran agro-makanan yang cekap dan berkesan.