Jadual / Keputusan Sebut Harga Jadual / Keputusan Sebut Harga

[Keputusan Sebut Harga] Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Bagi Perkakasan Web Application Firewall (WAF) Bagi Tempoh 3 Tahun Di Pusat Data Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani.
[Keputusan Sebut Harga] Membekal Dan Menghantar Toner Untuk Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
* Kandungan hanya didapati dalam Bahasa Malaysia sahaja
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon