Jadual / Keputusan Tender Jadual / Keputusan Tender

Senarai Tender Yang Diluluskan Di Dalam Mesyuarat Lembaga Perolehan MOA Bilangan 5 Tahun 2019
[Jadual Tender] Kerja-Kerja Mengorek Mendapan Lumpur Bagi Mendalamkan Hub Perikanan Dan Di Laluan Keluar Masuk Bot Nelayan Di Muara Sungai Duyong , Melaka Tengah, Melaka
Senarai Tender Yang Diluluskan Di Dalam Mesyuarat Lembaga Perolehan MOA Bilangan 4 Tahun 2019
[Jadual Tender] Projek Menaiktaraf Sistem Pengairan dan Saliran Di Skim Pengairan Pelagat Fasa II Serta Kerja-Kerja Berkaitan di Besut, Terengganu [MOA/BPSP(KETARA)/05/2019(T)
[Jadual Tender] Projek Menaiktaraf Sistem Pengairan Dan Saliran Di Skim Pengairan Lembah Setiu Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Setiu Terengganu [MOA/BPSP(KETARA)/06/2019(T)]
Senarai Tender Yang Diluluskan Di Dalam Mesyuarat Lembaga Perolehan MOA Bilangan 3 Tahun 2019
[Jadual Tender] Kerja-Kerja Menaiktaraf Infrastruktur Pengairan Dan Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Kawasan Pengairan Sungai Panjang (Fasa 2), IADA Barat Laut Selangor, Selangor Darul Ehsan
[Jadual Tender] Kerja-Kerja Menaiktaraf Terusan Feeder (Feeder Canal) Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Kawasan Pengairan IADA Barat Laut Selangor, Selangor Darul Ehsan
Senarai Tender Yang Diluluskan Di Dalam Mesyuarat Lembaga Perolehan MOA Bilangan 2 Tahun 2019
Senarai Tender Yang Diluluskan Di Dalam Mesyuarat Lembaga Perolehan MOA Bilangan 1 Tahun 2019
* Kandungan hanya didapati dalam Bahasa Malaysia sahaja
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon