Library OPAC Library OPAC

Penerangan Sistem :

OPAC adalah singkatan daripada 'Online Public Acess Catalog' iaitu merupakan katalog atas talian berasaskan web yang digunakan bagi mengesan bahan yang terdapat dalam koleksi perpustakaan bersama dengan butiran lengkap maklumat bahan tersebut seperti nombor panggilan, subjek bahan, status pinjaman dan lain-lain.

Pautan ke Library OPAC

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Tekun Nasional icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon