• img1
 • img1
 • img2
 • img3
 • img6
 • img7

PENGUMUMAN

[Jadual Tender] MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PAM BERGERAK SERTA KELENGKAPAN YANG BERKAITAN KE KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA.

[Info Lanjut]

 

IKLAN BENGKEL PENGIKLANAN MENERUSI LAMAN WEB .my.

[Info Lanjut]

 

[Iklan Tender] Membekal, Menghantar, Memasang dan Mengujijaya Lima (5) Set Pam Kitar Semula Beserta Aksesori Bagi Sistem Saliran Pertanian di Bawah Skim Pengairan Barat Laut, Daerah Sabak Bernam dan Kuala Selangor, Negeri Selangor.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Ke Program Latihan Kemahiran Kebangsaan (PLKPK) Sesi JULAI 2017.

[Info Lanjut]

 

[Jadual Tender] Membina Dan Menyiapkan 3 Unit Kandang Ternakan Lembu Tenusu Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Projek Pertanian Moden, Johor.

[Info Lanjut]

 

Stylish Announcements Stylish Announcements

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 

 

Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)
 
Visi

Penentu piawaian bagi kecemerlangan dalam latihan kemahiran pertanian

Misi

Menggubal dasar, mengawal kualiti dan memperkukuhkan latihan kemahiran pertanian yang komprehensif bagi memenuhi keperluan bidang pertanian negara

Objektif

Melahirkan pekerja dan usahawan yang berkemahiran dalam berbagai bidang agar pertanian menjadi sektor swasta yang moden, dinamik dan berdaya saing

Sejarah


Program Latihan Pertanian Kebangsaan (PLKPK) diwujudkan selaras dengan kelulusan Jemaah Menteri pada
24 Julai 2002 bagi meningkatkan pengeluaran pertanian melalui model pembangunan insan mahir dalam menjalankan latihan dalam bidang pertanian berasaskan kemahiran  (competency-based skill training)

Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC) diwujudkan pada 1 Oktober 2002. NATC bertanggungjawab merancang, menyedia, mengawal selia dan menilai PLKPK. Kolej Pertanian Malaysia (KPM) menjalankan latihan peringkat Diploma Kemahiran Malaysia (DKM, Tahap 4) dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM, Tahap 5) manakala
pusat-pusat di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas tani (MOA) menjalankan latihan peringkat Sijil
(Tahap 1,2 dan 3)

Pengiktirafan dan pertauliahan Pensijilan Kemahiran Malaysia dikawal selia oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran
(JPK), Kementerian Sumber Manusia melalui Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (NASDA)


Fungsi

 • Menyediakan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) dan menyemak kesesuaiannya dari semasa ke semasa.
 • Menyediakan pakej latihan, kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar yang mahir dan berpengalaman berasaskan NOSS bagi semua bidang pertanian.
 • Menyelaras keperluan fizikal semua institusi latihan pertanian.
 • Menyelaras pelaksanaan latihan kemahiran pertanian di semua institusi latihan pertanian.
 • Menilai keberkesanan sistem latihan kemahiran dan menambahbaikkannya.
 • Bertindak dan berperanan sebagai badan berkuasa yang dirujuk dalam ehwal latihan kemahiran pertanian
 • Merancang sistem latihan berkembar (dual training system).