• img3
 • img1
 • img1
 • img1
 • img1
 • img2
 • img3
 • img7

PENGUMUMAN

[Iklan Sebutharga] Membekal, Memasang dan Menguji Lari Alatan Elektrik dan Elektronik di War Room Untuk Kegunaan Projek Agriculture Flagship (AgF) Analytic Fasa 2, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

[Info Lanjut]

 

[Iklan Sebutharga] Membekal, Memasang, Memprogram, Menguji Lari, Melatih dan Mentauliah Peralatan Kamera Litar Tertutup (CCTV) dan Peralatan Keselamatan Door Access System di War Room Untuk Kegunaan Projek Agriculture Flagship (AgF) Analytic Fasa 2, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

[Info Lanjut]

 

[Iklan Sebutharga] Sebutharga Bagi Dua (2) Buah Bas 40 Penumpang Yang Berhawa Dingin Untuk Kegunaan Pelatih Pusat Latihan Di Bawah Bahagian Latihan Kemahiran Pertanian.

[Info Lanjut]

 

Iklan Kekosongan Jawatan Penolong Pegawai Penguat Kuasa Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS).

[Info Lanjut]

 

[Iklan Sebutharga] : PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN DI KOLEJ PERIKANAN SULTAN NAZRIN MUIZZUDDIN SHAH (KPSN) LUMUT, PERAK.

[Info Lanjut]

 

Tinjauan Kepuasan Pelanggan bagi penilaian Indeks SSR 2017 menggunakan aplikasi MyPelanggan mulai 24 Julai - 31 Oktober 2017. Satu soal selidik telah disediakan dan mohon kerjasama pelanggan MOA/ Jabatan / Agensi mengisi dan menilai perkhidmatan yang diberikan.

[Info Lanjut]

 

Semakan Keputusan Permohonan Online (Baru) Ke Program Latihan Kemahiran Kebangsaan (PLKPK) Sesi Julai 2017.

[Info Lanjut]

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 
MyGAP (Malaysian Good Agricultural Practices)    
     
 
Pengenalan
 • MyGAP (Malaysian Good Agricultural Practices) telah dilancarkan oleh YB Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani pada 28 Ogos 2013.
 • MyGAP adalah penjenamaan semula Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM), Skim Amalan Ladang Ternakan (SALT) dan Skim Pensijilan Ladang Akuakultur Malaysia (SPLAM).
 • MyGAP adalah skim pensijilan yang komprehensif untuk sektor tanaman, akuakultur dan ternakan.
 • MyGAP dilaksanakan berdasarkan piawaian Malaysian Standard (MS). MS 1784:2005 Crop Commodities – Good Agricultural Practice digunakan untuk modul sektor tanaman dan MS 1998:2007 Good Aquaculture Practice (GaqP) – Aquaculture Farm – General Guidelines serta MS 2467:2012 – Code of Practice for Seaweed Cultivation untuk modul sektor akuakultur. Manakala MS 2027:2006 Good Animal Husbandry Practice untuk sektor ternakan.
 • Good Agricultural Practice (GAP) atau Amalan Pertanian Baik adalah amalan pertanian yang menekankan aspek alam sekitar, ekonomi dan sosial untuk memastikan produk yang dihasilkan selamat dan berkualiti.
 • MyGAP adalah inisiatif Economic Transformation Program (ETP) di bawah Strategic Reform Intiatives – Competition, Standard and Liberalisation (SRI-CSL) yang merupakan enabler kepada National Key Economic Area – Agriculture (NKEA - Pertanian).
           Faedah Pensijilan MyGAP
 • Menghasilkan produk pertanian yang berkualiti dan selamat dimakan.
 • Mengurangkan pencemaran alam sekitar dan membantu membngunkan industri pertanian negara yang mesra alam dan lestari.
 • Memudahkan laluan pasaran eksport memandangkan GAP telah dikenali di seluruh dunia
 • Memudahkan pelaksanaan pensijilan berasaskan Amalan Pertanian Baik dengan adanya satu skim pensijilan
 • Menjamin keselamatan serta kebajikan pekerja
 • Menggalakkan dan memudahkan penerimaan pengguna terhadap produk tanaman, ternakan dan akuakultur di bawah satu pensijilan
 • GAP lebih komersil dan tidak mengelirukan pengguna dan pengusaha berbanding SALM, SPLAM dan SALT
 • Memudahkan dan mengurangkan kos promosi memandangkan pengguna telah mengetahui secara meluas berkaitan produk GAP
            Hala tuju
 • Meningkatkan bilangan ladang yang mendapat pensijilan MyGAP bagi menggalakkan pengeluaran produk pertanian yang berkualiti dan selamat dimakan untuk kegunaan domestik dan pasaran eksport
 • Meningkatkan kesedaran dan permintaan pengguna terhadap produk pertanian yang berkualiti dan selamat dimakan serta mempunyai logo MyGAP
 • Meningkatkan daya saing produk pertanian Malaysia di peringkat antarabangsa
 • Penandaarasan dengan skim pensijilan GAP antarabangsa seperti ASEAN GAP dan GlobalGAP