• cny
 • img1
 • img2
 • img5

PENGUMUMAN

Kenyataan Tender : Kolej Pertanian Malaysia.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja Penyiasatan Tanah Bagi Membina Pengairan Utama Dari Empangan Paya Peda Ke Skim Pengairan KETARA Fasa 2, Besut, Terengganu.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Penyelenggaraan Pejabat dan Kerja-kerja Berkaitan Di Pusat Kemajuan Peladang Batu 39, Daerah Sabak Bernam, IADA Barat Laut Selangor, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Penyelenggaraan Kompleks IADA Barat Laut Selangor Sungai Besar, Daerah Sabak Bernam, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Iklan Pengisian Jawatan Secara Peminjaman/Kontrak Gred S41/S43/S44/S47/S48 Sebagai Pegawai Komunikasi Strategik, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

[Info Lanjut]

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 
MyGAP (Malaysian Good Agricultural Practices)    
     
 
Pengenalan
 • MyGAP (Malaysian Good Agricultural Practices) telah dilancarkan oleh YB Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani pada 28 Ogos 2013.
 • MyGAP adalah penjenamaan semula Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM), Skim Amalan Ladang Ternakan (SALT) dan Skim Pensijilan Ladang Akuakultur Malaysia (SPLAM).
 • MyGAP adalah skim pensijilan yang komprehensif untuk sektor tanaman, akuakultur dan ternakan.
 • MyGAP dilaksanakan berdasarkan piawaian Malaysian Standard (MS). MS 1784:2005 Crop Commodities – Good Agricultural Practice digunakan untuk modul sektor tanaman dan MS 1998:2007 Good Aquaculture Practice (GaqP) – Aquaculture Farm – General Guidelines serta MS 2467:2012 – Code of Practice for Seaweed Cultivation untuk modul sektor akuakultur. Manakala MS 2027:2006 Good Animal Husbandry Practice untuk sektor ternakan.
 • Good Agricultural Practice (GAP) atau Amalan Pertanian Baik adalah amalan pertanian yang menekankan aspek alam sekitar, ekonomi dan sosial untuk memastikan produk yang dihasilkan selamat dan berkualiti.
 • MyGAP adalah inisiatif Economic Transformation Program (ETP) di bawah Strategic Reform Intiatives – Competition, Standard and Liberalisation (SRI-CSL) yang merupakan enabler kepada National Key Economic Area – Agriculture (NKEA - Pertanian).
           Faedah Pensijilan MyGAP
 • Menghasilkan produk pertanian yang berkualiti dan selamat dimakan.
 • Mengurangkan pencemaran alam sekitar dan membantu membngunkan industri pertanian negara yang mesra alam dan lestari.
 • Memudahkan laluan pasaran eksport memandangkan GAP telah dikenali di seluruh dunia
 • Memudahkan pelaksanaan pensijilan berasaskan Amalan Pertanian Baik dengan adanya satu skim pensijilan
 • Menjamin keselamatan serta kebajikan pekerja
 • Menggalakkan dan memudahkan penerimaan pengguna terhadap produk tanaman, ternakan dan akuakultur di bawah satu pensijilan
 • GAP lebih komersil dan tidak mengelirukan pengguna dan pengusaha berbanding SALM, SPLAM dan SALT
 • Memudahkan dan mengurangkan kos promosi memandangkan pengguna telah mengetahui secara meluas berkaitan produk GAP
            Hala tuju
 • Meningkatkan bilangan ladang yang mendapat pensijilan MyGAP bagi menggalakkan pengeluaran produk pertanian yang berkualiti dan selamat dimakan untuk kegunaan domestik dan pasaran eksport
 • Meningkatkan kesedaran dan permintaan pengguna terhadap produk pertanian yang berkualiti dan selamat dimakan serta mempunyai logo MyGAP
 • Meningkatkan daya saing produk pertanian Malaysia di peringkat antarabangsa
 • Penandaarasan dengan skim pensijilan GAP antarabangsa seperti ASEAN GAP dan GlobalGAP