Pemeriksaan Pemeriksaan

Untuk maklumat lanjut:

Jabatan Perkhidmatan Kuarantin & Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)
Aras 7, Blok 4G2, Wisma Tani,
30, Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62624 Putrajaya.
Telefon: 03-88704030
Faks: 03-88902910

Emel: feedback.maqis@moa.gov.my
Laman Web:http://www.maqis.gov.my

Pemeriksaan Fizikal Konsainan Import

Semua konsainan yang masuk dikenakan pemeriksaan fizikal. Pemeriksaan fizikal yang dijalankan dengan pemeriksaan di pintu belakang atau pemeriksaan seratus peratus. Berikut adalah panduan pemeriksaan fizikal konsain import;

 • Panduan pemeriksaan dan syarat-syarat melepaskan konsainan haiwan.
 • Panduan pemeriksaan dan syarat-syarat melepaskan konsainan tumbuhan.
 • Panduan pemeriksaan dan syarat-syarat melepaskan konsainan ikan.
 • Panduan pemeriksaan dan syarat-syarat melepaskan konsainan makanan.
 

Pemeriksaan Fizikal Konsainan Eksport

Semua konsainan yang masuk dikenakan pemeriksaan fizikal. Pemeriksaan fizikal yang dijalankan dengan pemeriksaan di pintu belakang atau pemeriksaan seratus peratus. erikut adalah panduan pemeriksaan fizikal konsain eksport;

 • Panduan pemeriksaan dan syarat-syarat melepaskan konsainan haiwan.
 • Panduan pemeriksaan dan syarat-syarat melepaskan konsainan tumbuhan.
 • Panduan pemeriksaan dan syarat-syarat melepaskan konsainan ikan.
 • Panduan pemeriksaan dan syarat-syarat melepaskan konsainan makanan.

Caj pemeriksaan akan dikenakan bagi kerja-kerja pemeriksaan ke atas konsainen-konsainen mengikut kategori-kategori seperti di bawah:

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Tekun Nasional icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon