Sejarah Sejarah

1951

‘SISTEM AHLI' telah mula diperkenalkan di Tanah Melayu. Beberapa buah jabatan dan perkara - perkara berkaitan urusan kerajaan digabungkan di bawah beberapa portfolio. Portfolio Pertanian dan Perhutanan telah dibentuk. Portfolio ini bertanggungjawab di bawah:
 • Parit & Taliair
 • Pertanian
 • Perhutanan
 • Perkhidmatan Haiwan
 • Mergastua
 • Perikanan

1954

Portfolio Sumber Asli telah menggantikan portfolio Pertanian & Perhutanan. Portfolio ini bertanggungjawab kepada:
 • Pertanian
 • Ukur
 • Parit & Taliair
 • Galian
 • Perhutanan
 • Kajibumi
 • Perikanan
 • Tanah
 • Mergastua

1955

Selepas pilihanraya, ‘SISTEM AHLI' telah dibubarkan dan ditukar kepada ‘SISTEM MENTERI'. Perubahan dalam Portfolio Sumber Asli dan hanya beberapa portfolio yang kekal seperti:
 • Pertanian
 • Perhutanan
 • Perkhidmatan Haiwan

Bermula dari ini Kementerian Pertanian telah ditubuhkan.

1956

Jabatan Parit & Taliair serta Pembangunan Koperasi dimasukkan ke dalam Kementerian Pertanian.
 

1957

Nama Kementerian ditukar kepada Kementerian Pertanian dan Kerjasama. Ia bertanggungjawab mengenai:
 • Pertanian
 • Perhutanan
 • Perkhidmatan Haiwan
 • Perikanan
 • Parit & Taliair
 • Kemajuan Kerjasama
 • Kemajuan Masyarakat
 • Pemulihan Konstabel Khas

1961

Kementerian Pertanian dan Syarikat Kerjasama bertanggungjawab mengenai:
 

1964

Portfolio Perhutanan telah dipindahkan di bawah Kementerian Tanah dan Perlombongan.
 

1969

Kementerian Pertanian dan Syarikat Kerjasama bertanggungjawab mengenai:
 • Pertanian
 • Perkhidmatan Haiwan
 • Perikanan
 • Parit & Taliair
 • Kemajuan Kerjasama
 • Pemulihan Konstabel Khas
 • Bahagian Teknologi Makanan
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
 • Institut Penyelidikan & Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI)

1970

Kementerian Pertanian dan Syarikat Kerjasama telah ditukar nama kepada Kementerian Pertanian dan Tanah. Kementerian ini bertanggungjawab mengenai:
 • Pertanian
 • Perkhidmatan Haiwan
 • Perikanan
 • Parit & Taliair
 • Bahagian Teknologi Makanan
 • Penyiasatan Kajibumi Malaysia
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
 • Institut Pemasaran Pertanian Malaysia (MARDI)
 • Jabatan Ukur
 • Logam, Perlombongan
 • Tanah
 • Lembaga Pemulihan dan Penyatuan tanah Negara (FELCRA)
 • Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
 • Jabatan Perhutanan

1971

Jabatan Topografi dan Mergastua di masukkan di bawah Kementerian Pertanian dan Tanah.
FELCRA dipindahkan ke Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar.
 

1972

Kementerian Pertanian dan Tanah ditukar nama kepada Kementerian Pertanian dan Perikanan. Kementerian ini bertanggungjawab mengenai: 
 • Pertanian
 • Perkhidmatan Haiwan
 • Perikanan
 • Parit & Taliair
 • FAMA
 • MARDI
 • Bahagian Teknologi Makanan
 • Bank Pertanian Malaysia

1973

Kemasukkan Jabatan Mergastua, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (MAJUIKAN) dan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA).
 

1974

Pertukaran nama kepada Kementerian Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar. Agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Perikanan kekal, di samping portfolio baru seperti:
 • Pembangunan Koperasi
 • Pembangunan Masyarakat & Pendidikan Dewasa (KEMAS)
 • Lembaga Kemajuan Ternakan Malaysia (MAJUTERNAK)

1975

Pertambahan portfolio seperti:
 • Lembanga Kemajuan Kemubu (KADA)
 • Maktab Kerjasama Malaysia
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
 • IADP dilancarkan

1978

Nama Kementerian Pertanian diwujudkan dan beberapa portfolio telah dipindahkan. Kementerian Pertanian wujud sebagai sebuah Kementerian sepenuhnya dengan merangkumi 4 buah jabatan dan7 agensi teknikal dan profesional iaitu: 
 • Jabatan Pertanian
 • Jabatan Perikanan
 • Jabatan Perkhidmatan Haiwan
 • Jabatan Parit & Tali air
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
 • Bank Pertanian Malaysia (BPM)
 • Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI)
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Malaysia (FAMA)
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)

1980

Penambahan agensi seperti:
 • Pusat Kuarantin tumbuh - tumbuhan ASEAN
 • Lembaga Padi & Beras Negara (LPN)

2004 - sekarang

Selepas pembentukan kabinet pada 27 Mac 2004, Kementerian Pertanian telah bertukar nama kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.
Jabatan Parit & Saliran Malaysia dan Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Negara (NAHRIM) telah dipindahkan ke Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar.
1957-1962

1957 - 1962
Y.B Encik Abd. Aziz B. Ishak

 

1963-1965

1963 - 1965
Y.B Encik Mohd. Khir B. Johari

 

1966-1973

1966 - 1973
Y.B. Tan Sri Hj. Mohd. Ghazali B. Haji Jawi

 

1974-1976

1974 - 1976
Y.B Encik Abd. Ghafar B. Baba

 

1976-1977

1976 - 1977
Y.B Datuk Ali B. Hj. Ahmad

 

1978-1980

1978 - 1980
Y.B Datuk Shariff B. Ahmad

 

1980-1984

1980 - 1984
Y.B Datuk Abd. Manan B. Osman

 

1984-1986

1984 - 1986
Y.B Encik Anwar B. Ibrahim

 

1986-1995

1986 - 1995
Y.B Datuk Seri Sanusi B. Junid

 

1995-1999

1995 - 1999
Y.B Datuk Dr. Sulaiman B. Hj. Daud

 

1999-2004

Dis 1999 - Jan 2004
Dato Seri (DR) Mohd Affendi B. Norwawi

 

2004-2008

Jan 2004 - Mac 2008
Tan Sri Dato' Hj Muhyiddin Bin Hj Mohd Yassin

 

2008-2009

Mac 2008-April 2009
Y.B Dato' Mustapa bin Mohamed

 

2009-2013

April 2009 - Mei 2013
YB Datuk Seri Noh bin Omar

 

2013-2015

Mei 2013 - Julai 2015
YB Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob

1958-1962

1958 - 16.08.1962
Datuk Abdul Azis B. Yeop

 

1963-1966

01.06.1963 - 31.10.1966
Datuk Syed Zahiruddin B. Syed Hassan

 

1966-1968

01.11.1966 - 10.02.1968
Datuk Syed Hashim B. Abdullah

 

1968-1970

15.02.1968 - 16.12.1970
Datuk Haji Abu Hassan B. Abdullah

 

1970-1971

17.12.1970 - 31.12.1971
Tan Sri Chong Hon Yen

 

1972-1974

01.01.1972 - 31.07.1974
Datuk Abdullah B. Mohd Salleh

 

1974-1978

01.08.1974 - 31.12.1978
Datuk Ishak B. Pateh Akhir

 

1979-1981

01.01.1979 - 15.09.1981
Tan Sri Datuk Dr. Arshad Ayub

 

1981-1984

1981 - 1984
Dato Seri Radin Soenarno B. Radin Soenaryo

 

1984-1987

16.06.1984 - 25.01.1987
Tan Sri Dato' Alwi B. Jantan

 

1987-1987

26.01.1987 - 28.06.1987
Dato' Sri Mohamed Khalil B. Hussein

 

1987-1990

16.07.1987 - 22.04.1990
Dato' Ahmad Badri B. Mohd Basir

 

1990-1993

01.05.1990 - 30.08.1993
Dato' Wan Jaafar B. Abdullah

 

1993-1997

1993 - 1997
Dato' Ahmad Zabri B. Ibrahim

 

1997-2000

1997 - 2000
Dato' Annuar B. Ma'aruf

 

2000-2006

2000 - 2006
Dato' Sri Abi Musa Asa'ari Bin Mohamed Nor

 

2006-2008

2006 - 2008
Dato' Dr Zulkifli bin Idris

 

2008-2010

2008 - 2010
Dato' Mohd. Mokhtar bin Ismail

 

2010-2014

2010 - 2014
Datuk Mohd Hashim Bin Abdullah

 

2014-2015

2014-2015
Dato' Mohd Arif bin Ab Rahman

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Tekun Nasional icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon