ATASE : The Hague, Netherlands ATASE : The Hague, Netherlands

Study Visit To Aquafleur International BV

Artikel OANA NEWS - Malaysian Fruits In-Store Promotion In Sweden

Artikel MyNewsHub - Buah-buahan tempatan Malaysia Dipromosi Di Sweden

Artikel Fresh Plaza - Swedish Promotion For Malaysian FruitsIn

Artikel Sinar Harian - Buah-buahan tempatan Malaysia Dipromosi Di Sweden

Artikel MalaysiaNews - Buah-buahan tempatan Malaysia Dipromosi Di Sweden

Artikel BERNAMA - Buah-buahan Tempatan Malaysia Dipromosi Di Sweden

Seafood Expo Global 2015, 21-23 April 2015

Laporan Tahunan PPP The Hague, Netherlands 2014 - Lawatan Teknikal Fitosanitasi Tumbuhan, 6-8 April 2014

Malaysian Fruit Fiesta, 24-25 October 2014

Working Visit By  YAB PM to The Netherlands, 31 July 2014

Study Visit By  FAMA and DBKL to Netherlands, 19 - 20 Jun 2014

Working Visit By The State of Johor, 13 Jun 2014

Tong Tong Fair 2014, 29 Mei - 9 Jun 2014 [ Info ] [ Foto ]

Seafood Expo Global 2014, 6-8 May 2014, Brussels, Belgium

Write-Up For Global Oceans Action Summit For Food Security and Blue Growth (GOAS) 2014, 22 - 25 April 2014

Technical And Study Visit by Department of Agriculture Malaysia (DOA) to The Netherlands, 6-8 April 2014

International Floriculture Trade Fair (IFTF 2013), Expo Haarlemmermeer, Vijfhuizen, Netherlands, 6-8 November 2013

Study Visit by MARDI to Netherlands, 11-15 November 2013

Laporan Tahunan PPP The Hague, Netherlands 2013

 

Jurnal Rasmi Kesatuan Eropah (Official Journal of the European Union) telah menerbitkan beberapa laporan kemas kini tentang

 • Peraturan Suruhanjaya (EU) No 420/2011 bertarikh 29 April 2011, meminda Peraturan (EC) No 1881/2006 yang menetapkan Paras Maksimum bagi bahan cemar tertentu; plumbum, kadmium, raksa, dioksina, hidrokarbon aromatik dalam pelbagai bahan makanan.

Pautan ke peraturan tersebut:
http://eur- http://eur- lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:111:0003:0006:EN:PDF
 

 • Peraturan Pelaksanaan Suruhanjaya (EU) No 404/2011 bertarikh 8 April 2011 menetapkan peraturan terperinci bagi pelaksanaan Peraturan Majlis (EC) No 1224/2009 yang mewujudkan sistem kawalan Komuniti untuk menjamin Dasar Perikanan Bersama.

Pautan ke peraturan tersebut:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:112:0001:0153:EN:PDF


Jurnal Rasmi EU telah menerbitkan peraturan tentang kebenaran penggunaan maduramicin ammonium alfa dan penyediaan enzim bagi endo-1,4-beta-silanase, subtilisin dan alfa-amilase dalam industri berkaitan ayam itik pada 19 April 2011


Pautan ke peraturan tersebut:

 • Peraturan Pelaksanaan Suruhanjaya (EU) No 388/2011 tentang kebenaran penggunaan maduramicin ammonium alfa sebagai bahan tambahan makanan ternakan bagi ayam itik untuk tujuan penggemukan (syarikat yang diberikan kebenaran: Alpharma (Belgium) BVBA) dan meminda Peraturan (EC) No 2340/1999

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:104:0003:0006:EN:PDF

 • Peraturan Pelaksanaan Suruhanjaya (EU) No 389/2011 tentang kebenaran penyediaan enzim bagi endo-1,4-beta-silanase, subtilisin dan alfa-amilase sebagai bahan tambahan makanan ternakan bagi ayam telur (syarikat yang diberikan kebenaran: Danisco Animal Nutrition)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:104:0007:0009:EN:PDF

Peraturan EU yang diterbitkan dalam Jurnal Rasmi EU tentang Peraturan Pelaksanaan Suruhanjaya (EU) No 361/2011, Peraturan Suruhanjaya (EU) No 362/2011 dan No 363/2011, masing-masing bertarikh 13 April 2011 berkenaan dengan kebenaran penggunaan bahan tambahan makanan ternakan bagi ayam dan Had Sisa Maksimum (Maximum Residue Limits atau MRL) dalam bahan makanan berasaskan haiwan:

 • Kebenaran penggunaan Enterococcus faecium NCIMB 10415 sebagai bahan tambahan makanan ternakan bagi ayam untuk tujuan penggemukan (syarikat yang diberikan kebenaran: DSM Nutritional products Ltd diwakili oleh DSM Nutritional Products Sp z o.o); Enterococcus faecium NCIMB 10415 sebagai bahan tambahan makanan ternakan bagi babi untuk tujuan penggemukan dan pemindaan Peraturan (EC) No 943/2005.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:100:0022:0025:EN:PDF

 
 • Meminda Lampiran bagi Peraturan (EU) No 37/2010 tentang bahan aktif dari segi farmakologi dan pengelasannya tentang MRL dalam bahan makanan berasaskan haiwan, berhubung dengan bahan monepantel-sulfona bagi ovin dan kaprin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:100:0026:0027:EN:PDF

 • Meminda Lampiran bagi Peraturan (EU) No 37/2010 tentang bahan aktif dari segi farmakologi dan pengelasannya tentang MRL dalam bahan makanan berasaskan haiwan, berhubung dengan bahan isoeugenol dalam ikan bersirip.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:100:0028:0029:EN:PDF


MAKLUMAT TERKINI TENTANG PERATURAN EU

 • Peraturan Suruhanjaya (EU) No 599/2010 bertarikh 8 Julai 2010, pemindaan Peraturan (EC) No 1077/2008 menetapkan peraturan bagi pelaksanaan Peraturan Majlis (EC) No 1966/2006 tentang rakaman elektronik dan pelaporan aktiviti perikanan dan tentang kaedah pengesanan jarak jauh serta pemansuhan Peraturan (EC) No 1566/2007

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:174:0001:0017:EN:PDF
 

 • Keputusan Suruhanjaya bertarikh 7 Julai 2010, meminda Keputusan 2008/840/EC berhubung dengan langkah kecemasan untuk mencegah kemasukan serangga Anoplophorachinensis (Forster) ke dalam Kesatuan Eropah (diberitahu di bawah dokumen C(2010) 4546)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:174:0046:0050:EN:PDF
 

 • Jurnal Rasmi bagi Jurnal Eropah telah menerbitkan Arahan 2010/38/EU dalam bulan Jun 2010, meminda Arahan Majlis 91/414/EEC untuk memasukkan sulfuril fluorida sebagai bahan aktif yang akan dikuatkuasakan pada 1 September 2010. Pautan ke alamat tersebut diberikan di bawah:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:154:0021:0023:EN:PDF (for sulfuryl fluoride)
 

 • Peraturan Suruhanjaya (EU) No 346/2010 bertarikh 15 April 2010, meminda Peraturan (EC) No 1251/2008 berhubung dengan penempatan dalam pasaran dan keperluan import bagi konsainan haiwan akuakultur yang ditujukan untuk Negara Anggota atau sebahagian daripadanya dengan langkah peringkat nasional yang diluluskan oleh Keputusan 2010/221/EU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:104:0001:0019:EN:PDF
 

 • Peraturan Suruhanjaya (EU) No 348/2010 bertarikh 23 April 2010 tentang kebenaran penggunaan L-isoleusina sebagai bahan tambahan makanan ternakan bagi semua spesies haiwan

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:104:0029:0030:EN:PDF
 

 • Peraturan Suruhanjaya (EU) No 349/2010 bertarikh 23 April 2010 tentang kebenaran penggunaan kelat kuprum analog hidroksi metionina (copper chelate of hydroxy analogue of methionine) sebagai bahan tambahan makanan ternakan bagi semua spesies haiwan

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:104:0031:0033:EN:PDF
 

 • Peraturan Suruhanjaya (EU) No 350/2010 bertarikh 23 April 2010 tentang kebenaran penggunaan kelat mangan analog hidroksi metionina (manganese chelate of hydroxy analogue of methionine) sebagai bahan tambahan makanan ternakan bagi semua spesies haiwan

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:104:0034:0036:EN:PDF

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon