Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar) / CIO Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar) / CIO

 

Dr. Zunika binti Mohamed

Latar Belakang

 • Tarikh Lahir : 13 Mei 1968
 • Tempat Lahir : Kelantan
 • Jawatan : Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
Pendidikan
 • 2013 : P.H.D Dalam Bidang Ekonomi, Universiti Putra Malaysia, Malaysia.
 • 2005 : Sarjana Ekonomi, Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia.
 • 1994 : Diploma Pengurusan Awam, Institut Tadbir Awam Negara (INTAN).
 • 1990 : Sarjana Muda Ekonomi, University of North Texas, U.S.A.
Pengalaman
 • Oktober 2018 : Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.
 • September 2016 : Pengarah Seksyen Pertanian, Unit Perancang Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA).
 • Februari 2014 : Timbalan Pengarah Seksyen Infrastruktur Dan Kemudahan Awam, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (JPM).
 • Disember 2012 : Timbalan Pengarah Seksyen Ekonomi Makro, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (JPM).
 • Julai 2008 : Timbalan Pengarah Seksyen Pengagihan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (JPM).
 • Disember 2006 : Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pengagihan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (JPM).
 • November 2003 : Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pertanian, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (JPM).
 • Mac 1994 : Penolong Pengarah Seksyen Pertanian, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (JPM).
Anugerah
 • 2016 : Darjah Kebesaran Setia Mahkota Kelantan Yang Amat Terbilang (D.P.S.K).
 • 2014 : Kesatria Mangku Negara (KMN).
 • 2014 : Anugerah Khas JUSA, UPE, JPM.
 • 2006 : Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)
 
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon