Unit Penerbitan Unit Penerbitan

Objektif

Memberi perkhidmatan sokongan secara pemusatan bagi segala bentuk penerbitan, percetakan dan pengedaran maklumat-maklumat ibu pejabat kementerian pertanian dan industri asas tani dan jabatan/agensi di bawah kementerian.

Fungsi

 • Sebagai pusat maklumat setempat bagi penjualan semua penerbitan yang dikeluarkan oleh Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Pertanian.
 • Menguruskan pengedaran risalah-risalah pertanian kepada golongan sasar.
 • Menguruskan urusan percetakan, reka bentuk dan grafik bagi aktiviti percetakan.
 • Membantu mengendalikan acara khas pertanian, seminar, majlis-majlis rasmi dan lawatan termasuk menjadi Urusetia MAHA dan HPPNK (acara tahunan).
 • Terlibat dalam aktiviti Pusat Pembangunan Perniagaan (BDC) melalui pameran buku-buku.
 • Menyediakan perkhidmatan grafik untuk bahagian jualan Unit Penerbitan di portal Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

Piagam Pelanggan

 1. Percetakan / Penerbitan / Grafik
  • Memastikan kerja-kerja penerbitan dihasilkan dengan kualiti dalam tempoh masa 10 hari daripada tarikh pesanan / permohonan diterima.
 2. Jualan
  • Memastikan pelanggan mendapat resit pada hari pembelian atau penerimaan resit yang diposkan kepada pelanggan dalam tempoh 10 hari.
 3. Hasil Di Bawah Denda & Hukuman
  • Memastikan pemohon mendapat resit kehilangan pas keselamatan dan kunci dalam tempoh 1 hari.
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon