• img3
 • img1
 • img1
 • img3
 • img7

PENGUMUMAN

[Keputusan Sebut Harga] Perkhidmatan Membekal dan Menyediakan Makanan Serta Minuman Bermasak Islam di Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah (KPSN) Lumut, Perak

[Info Lanjut]

 

[Jadual Tender] Kerja-kerja Menaiktaraf Sistem Pengairan dan Saliran Pertanian Bagi IADA Pulau Pinang : IADA/PP/1/2017, IADA/PP/2/2017, IADA/PP/3/2017 dan IADA/PP/4/2017.

[Info Lanjut]

 

[Iklan Sebutharga] Kerja-kerja Menaik Taraf Jalan Ladang Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Projek Berkelompok Tanaman Buah-buahan Kampung Chabang Kerteh, Kemaman, Terengganu.

[Info Lanjut]

 

[Iklan Sebutharga] Kerja-kerja Menaik Taraf Jalan Ladang Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Projek Berkelompok Tanaman Kontan/Sayuran Di Paya Pinggiran Kijal, Kemaman, Terengganu.

[Info Lanjut]

 

[Iklan Sebutharga] Kerja-kerja Menaik Taraf Jalan Ladang Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Projek Berkelompok Buahan Dan Beltek Kampung Semayor, Kemasik, Terengganu.

[Info Lanjut]

 

[Keputusan Sebut Harga] Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Dan Kawasan Di Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah (KPSN) Lumut, Perak.

[Info Lanjut]

 

Tawaran Program Inkubasi Usahawan Pertanian dari Syarikat Ladang Sawitria (Kel) Sdn. Bhd.

[Info Lanjut]

 

Tinjauan Kepuasan Pelanggan bagi penilaian Indeks SSR 2017 menggunakan aplikasi MyPelanggan mulai 24 Julai - 31 Oktober 2017. Satu soal selidik telah disediakan dan mohon kerjasama pelanggan MOA/ Jabatan / Agensi mengisi dan menilai perkhidmatan yang diberikan.

[Info Lanjut]

 

 
PERIKANAN    
     
Ternakan Ikan Sangkar : Penjana Pendapatan    
     

Latar belakang Projek

 • Projek ini dipilih memandangkan Daerah Pekan mempunyai kawasan yang sesuai untuk projek ini di Sungai Pahang yang luas.
 • Projek ini sudah menjadi antara aktiviti ekonomi utama yang terbukti memberi hasil yang baik kepada pengusaha.

Latar belakang Peserta

 • Peserta daripada golongan Miskin daripada senarai eKasih Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU) Jabatan Perdana Menteri
 • Peserta akan ditempatkan bersama dengan (Mento) yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang ternakan ikan sangkar khususnya ter-nakan ikan Patin dan Talapia.
 • Perseta akan mendapat tunjuk ajar secara terus dalam proses pengurusan ternakan dan sebagainya.

Latar belakang Mentor

 • Mentor mengusahakan ikan ternakan ikan dari tahun 2004 bersama FAMA dan mempunyai bilangan sangkar sebanyak 24 buah, lapan buah ( 10 x 10) dan 16 (20 x 10) sangkar.
 • Memiliki pusat jualan ternakan ikan sangkar milik sendiri, yang dibantu khusus oleh FAMA
 • Hasil ternakan ikan di gerai jualan runcit yang dibangunkan oleh FAMA di bawah Cawangan Akualkultur.
 • Hasil ternakan diambil oleh pemborong/peraih untuk memenuhi pasaran tempatan.

Kos Pengeluaran Bagi Peserta
Kos pengeluaran yang terlibat bagi aktiviti ini adalah :

 • Sangkar ternakan 20 kakix 10 kaki : 3,500 /unit
 • benih ikan : RM 720.00/sangkar
 • makanan ikan : RM3,795 /sangkar seh-ingga boleh dipasarkan
 • elaun sara hidup : RM 350 x 5 Bulan = RM 1750,00
 • lain-lain peralatan kecil dan pentadbi-ran : mengikut keperluan semasa

Kos keseluruhan pengeluaran peringkat pertama melibatkan 2 unit sangkar berukuran 20 kaki x 10 kaki = RM19,240.00 termasuk elaun sara hidup RM 350 / Bulan

Kos untuk pusingan kedua dan seteĀ­ rusnya adalah dianggarkan sebanyak RM10,780

Semua kos pusingan pertama di atas akan ditanggung oleh pihak FAMA dan disalurkan secara bersistem dan berperingkat serta dipantau oleh pegawai FAMA dan juga mentor yang dilantik.

Manakala kos operasi pusingan kedua akan diambil dari keuntungan jualan pusingan pertama dan seterusnya.

Pulangan
Berdasarkan kepada kos-kos yang terlibat di atas, perkiraan pulangan akan dibuat di atas perbelanjaan modal operasi semusim dan selepas itu akan membawa kepada pengiraan pulangan modal yang dilaburkan bagi pembinaan sangkar ternakan.

Perkiraan bagi pulangan semusim (ikan tilapia dan patin) bagi dua sangkar adalah :

 • benih ikan : RM720 x 2 = RM1,440.
 • makanan ikan : RM3,795 x 2 = RM7,590
 • Pendahuluan sara hidup peserta : RM350 x 5 bulan = RM1,750 jumlah kos pengeluaran : RM10,780
 • harga jualan : RM8.00/kg
 • purata kasar kuantiti ternakan yang dikeluarkan : 1000kg/sangkar
 • jumlah jualan : RM8.00 x 2000 kg = RM16,000
 • keuntungan : RM16,000 - RM10,780 = RM5,520/semusim

Ini adalah perkiraan kasar yang dibuat bagi semusim. Bilangan sangkar yang dicadangkan kepada setiap peserta adalah sebanyak dua buah sangkar
menepati jumlah pendapatan yang digariskan. Jika dicampurkan dengan elaun sara hidup setiap bulan dan keuntungan jualan dihujung musim, peserta akan mendapat pendapatan kasar sebulan sebanyak RM1,044.

Kawalan

Semua projek yang dicadangkan ini akan dipantau oleh mentor yang dilantik disamping pegawai FAMA di Daerah Pekan ini, di mana lokasi sangkar adalah berhampiran dengan mentor ataupun bersama dengan mentor.

Peserta pula akan diwajibkan mengikuti beberapa peraturan :

 • kursus ternakan
 • kursus pengurusan ikan dan sangkar
 • buku kedatangan kerja dan rekod kewangan
 • buku akaun AGROBANK

Peserta

 • Jumlah peserta yang dicadangkan adalah seramai 10 orang / sebagai peserta sokongan.
 • Peserta yang dipilih ini adalah mereka yang tinggal berhampiran dengan sun-gai Pahang.

Pasaran

 • Semua hasil dibeli oleh FAMA senĀ­ diri melalui Pusat Operasi Akuakultur Lanchang dan juga diuruskan oleh mentor. Harga yang ditawarkan adalah mengikut persetujuan pusat dengan bersandarkan harga pasaran semasa.
 • FAMA juga menggalakan pengusaha menjual sendiri secara kecil-kecilan bagi membolehkan hasil pendapatan yang tinggi.