• SHR YBM
 • Balik Kampung
 • vic
 • YBM Baru
 • img5
 • img5
 • img3
 • img3
 • img4

PENGUMUMAN

Keputusan Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN BACKUP DAN REPLICATE SERTA ENTERPRISE NAS STORAGE DI PUSAT DATA MOA - MOA/BPM/SH/03/2018.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN BACKUP DAN REPLICATE SERTA ENTERPRISE NAS STORAGE DI PUSAT DATA MOA.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Bagi Server Storage dan Perisian Maya Bagi Tempoh Dua (2) Tahun di Pusat Data, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Membaikpulih Bumbung Parkir Kereta Di Hadapan Kompleks Pejabat IADA Barat Laut Selangor, Daerah Kuala Selangor, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Kemasukan Pelatih Ke Institusi Latihan Pertanian (PLKPK) Bagi Program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM).

[Info Lanjut]

 

Iklan Tender : Kerja-kerja Menaiktaraf Sistem Pintu Air Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Skim Pengairan Sg. Manik Dan Skim Pengairan Labu Kubong, Perak.

[Info Lanjut]

 

 
PERIKANAN    
     
Ternakan Ikan Sangkar : Penjana Pendapatan    
     

Latar belakang Projek

 • Projek ini dipilih memandangkan Daerah Pekan mempunyai kawasan yang sesuai untuk projek ini di Sungai Pahang yang luas.
 • Projek ini sudah menjadi antara aktiviti ekonomi utama yang terbukti memberi hasil yang baik kepada pengusaha.

Latar belakang Peserta

 • Peserta daripada golongan Miskin daripada senarai eKasih Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU) Jabatan Perdana Menteri
 • Peserta akan ditempatkan bersama dengan (Mento) yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang ternakan ikan sangkar khususnya ter-nakan ikan Patin dan Talapia.
 • Perseta akan mendapat tunjuk ajar secara terus dalam proses pengurusan ternakan dan sebagainya.

Latar belakang Mentor

 • Mentor mengusahakan ikan ternakan ikan dari tahun 2004 bersama FAMA dan mempunyai bilangan sangkar sebanyak 24 buah, lapan buah ( 10 x 10) dan 16 (20 x 10) sangkar.
 • Memiliki pusat jualan ternakan ikan sangkar milik sendiri, yang dibantu khusus oleh FAMA
 • Hasil ternakan ikan di gerai jualan runcit yang dibangunkan oleh FAMA di bawah Cawangan Akualkultur.
 • Hasil ternakan diambil oleh pemborong/peraih untuk memenuhi pasaran tempatan.

Kos Pengeluaran Bagi Peserta
Kos pengeluaran yang terlibat bagi aktiviti ini adalah :

 • Sangkar ternakan 20 kakix 10 kaki : 3,500 /unit
 • benih ikan : RM 720.00/sangkar
 • makanan ikan : RM3,795 /sangkar seh-ingga boleh dipasarkan
 • elaun sara hidup : RM 350 x 5 Bulan = RM 1750,00
 • lain-lain peralatan kecil dan pentadbi-ran : mengikut keperluan semasa

Kos keseluruhan pengeluaran peringkat pertama melibatkan 2 unit sangkar berukuran 20 kaki x 10 kaki = RM19,240.00 termasuk elaun sara hidup RM 350 / Bulan

Kos untuk pusingan kedua dan seteĀ­ rusnya adalah dianggarkan sebanyak RM10,780

Semua kos pusingan pertama di atas akan ditanggung oleh pihak FAMA dan disalurkan secara bersistem dan berperingkat serta dipantau oleh pegawai FAMA dan juga mentor yang dilantik.

Manakala kos operasi pusingan kedua akan diambil dari keuntungan jualan pusingan pertama dan seterusnya.

Pulangan
Berdasarkan kepada kos-kos yang terlibat di atas, perkiraan pulangan akan dibuat di atas perbelanjaan modal operasi semusim dan selepas itu akan membawa kepada pengiraan pulangan modal yang dilaburkan bagi pembinaan sangkar ternakan.

Perkiraan bagi pulangan semusim (ikan tilapia dan patin) bagi dua sangkar adalah :

 • benih ikan : RM720 x 2 = RM1,440.
 • makanan ikan : RM3,795 x 2 = RM7,590
 • Pendahuluan sara hidup peserta : RM350 x 5 bulan = RM1,750 jumlah kos pengeluaran : RM10,780
 • harga jualan : RM8.00/kg
 • purata kasar kuantiti ternakan yang dikeluarkan : 1000kg/sangkar
 • jumlah jualan : RM8.00 x 2000 kg = RM16,000
 • keuntungan : RM16,000 - RM10,780 = RM5,520/semusim

Ini adalah perkiraan kasar yang dibuat bagi semusim. Bilangan sangkar yang dicadangkan kepada setiap peserta adalah sebanyak dua buah sangkar
menepati jumlah pendapatan yang digariskan. Jika dicampurkan dengan elaun sara hidup setiap bulan dan keuntungan jualan dihujung musim, peserta akan mendapat pendapatan kasar sebulan sebanyak RM1,044.

Kawalan

Semua projek yang dicadangkan ini akan dipantau oleh mentor yang dilantik disamping pegawai FAMA di Daerah Pekan ini, di mana lokasi sangkar adalah berhampiran dengan mentor ataupun bersama dengan mentor.

Peserta pula akan diwajibkan mengikuti beberapa peraturan :

 • kursus ternakan
 • kursus pengurusan ikan dan sangkar
 • buku kedatangan kerja dan rekod kewangan
 • buku akaun AGROBANK

Peserta

 • Jumlah peserta yang dicadangkan adalah seramai 10 orang / sebagai peserta sokongan.
 • Peserta yang dipilih ini adalah mereka yang tinggal berhampiran dengan sun-gai Pahang.

Pasaran

 • Semua hasil dibeli oleh FAMA senĀ­ diri melalui Pusat Operasi Akuakultur Lanchang dan juga diuruskan oleh mentor. Harga yang ditawarkan adalah mengikut persetujuan pusat dengan bersandarkan harga pasaran semasa.
 • FAMA juga menggalakan pengusaha menjual sendiri secara kecil-kecilan bagi membolehkan hasil pendapatan yang tinggi.