• img1
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5

PENGUMUMAN

[Iklan Sebut Harga] Perkhidmatan Membekal dan Menyediakan Makanan Serta Minuman Bermasak Islam di Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah (KPSN) Lumut, Perak.

[Info Lanjut]

 

Keputusan Sebut Harga bagi Tahun 2017 Bahagian Antarabangsa, MOA bagi Perkhidmatan Pembungkusan dan Penghantaran Barang-Barang Persendirian Pegawai dari Kediaman di Malaysia ke Pejabat Perwakilan/Atase Pertanian Luar Negara (Door to Door)

[Info Lanjut]

 

Makluman Penutupan Capaian ke Sistem Insentif Aplikasi Projek Pertanian (SIAPP) Disebabkan Proses Migrasi Data ke PDSA

[Info Lanjut]

 

[Iklan Tender] Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Ke Program Latihan Kemahiran Kebangsaan (PLKPK) Sesi Januari 2018.

[Info Lanjut]

 

Tinjauan Kepuasan Pelanggan bagi penilaian Indeks SSR 2017 menggunakan aplikasi MyPelanggan mulai 24 Julai - 31 Oktober 2017. Satu soal selidik telah disediakan dan mohon kerjasama pelanggan MOA/ Jabatan / Agensi mengisi dan menilai perkhidmatan yang diberikan.

[Info Lanjut]

 

Stylish Announcements Stylish Announcements

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 
     
PROGRAM & PROJEK    
     
Projek Pembangunan Industri Asas Tani    
     

Program yang dilaksanakan oleh LPNM ini merupakan suatu pendekatan mewujudkan seramai mungkin usahawan selaras dengan Program Pembangunan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputra (MPPB) Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

1. Program Mini Kilang

 • Dibangunkan bagi menyalurkan teknologi pembuatan dan pembungkusan produk-produk berasaskan nanas kepada usahawan dan bakal usahawan.
 • Menyediakan kemudahan dalam pengeluaran dan penghasilan produk bagi tujuan promosi.
 • Perkhidmatan / Bantuan yang disediakan
  (a) Latihan Praktikal kepada usahawan
  (b) Khidmat pembungkusan produk

  2. Program Satelit Inkubator
 • Proses pengujudan usahawan berasaskan teknologi dengan penggunaan nanas sebagai bahan utama.
 • Dilaksanakan samada melalui konsep kelompok yang terdiri dari penanam-penanam nanas atau individu yang berkeupayaan dan menepati syarat-syarat tertentu.
 • Usahawan yang terpilih akan ditempatkan di Inkubator ini dalam suatu jangka masa tertentu dan sepanjang berada di Inkubator, usahawan yang terlibat akan diberi bimbingan dan bantuan tertentu.
 • Sepanjang RMK9, sebanyak 5 Inkubator akan dibina iaitu di Johor, Terengganu, Kedah, Sabah dan Sarawak.
 • Perkhidmatan / Bantuan yang disediakan
  (a)Menyediakan infrastruktur asas seperti tanah, bangunan dan peralatan
  (b)Membantu dalam menyediakan beberapa saluran pasaran
  (c)Membantu usahawan dalam mendapatkan kemudahan kredit daripada lain-lain agensi kerajaan dan institusi kewangan

3. Program Pembangunan Usahawan

 • Memberi tumpuan dan penekanan dalam meningkatkan ilmu dan kemahiran usahawan dalam semua aspek berkaitan dengan ilmu keusahawanan melalui kursus, ceramah, seminar, latihan sampingan dan lawatan sambil belajar.
 • Perkhidmatan / Bantuan yang disediakan
  (a) Kursus
  (b) Ceramah
  (c) Seminar
  (d) Kursus Sampingan
  (e) Lawatan Sambil

4. Program Pembangunan Produk

 • Meliputi kajian menyeluruh peningkatan hasilan tradisional, produk-produk baru, formulasi produk dan pengendalian pemprosesan makanan.
 • Merangkumi aktiviti-aktiviti keseluruhan ke arah mempertingkatkan kualiti sesuatu produk seperti penggunaan peralatan dan mesin yang sesuai, kaedah pembungkusan yang betul dan aspek-aspek keselamatan makanan.
 • Perkhidmatan / Bantuan yang disediakan
  (a)Ujian mikrobiologi dan nutrisi sesuatu produk
  (b)Kaedah rekabentuk pembungkusan produk

5. Pusat Pengumpulan dan Pembungkusan Segar

 • Penyediaan bangunan dan peralatan untuk pembungkusan nanas segar terutamanya bagi tujuan ekspot keluar negara dan juga penggunaan dalam negara. Ia tertumpu di kawasan berkelompok melebihi 500 ekar.
 • Pusat ini juga bertanggungjawab dalam melaksanakan kajian lepas tuai ke atas pelbagai varieti nanas termasuk nanas "ornamental".
 • Perkhidmatan pengumpulan, penggredan, perlabelan dan pembungkusan buah nanas untuk pasaran domestik dan eksport