• YBM Baru
 • img5
 • img5
 • img5
 • img3
 • img6
 • img3
 • img4

PENGUMUMAN

Kenyataan Sebutharga : Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Bagi Server Storage dan Perisian Maya Bagi Tempoh Dua (2) Tahun di Pusat Data, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Membaikpulih Bumbung Parkir Kereta Di Hadapan Kompleks Pejabat IADA Barat Laut Selangor, Daerah Kuala Selangor, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Kemasukan Pelatih Ke Institusi Latihan Pertanian (PLKPK) Bagi Program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM).

[Info Lanjut]

 

Iklan Tender : Kerja-kerja Menaiktaraf Sistem Pintu Air Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Skim Pengairan Sg. Manik Dan Skim Pengairan Labu Kubong, Perak.

[Info Lanjut]

 

Stylish Announcements Stylish Announcements

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 

 

Bahagaian Akaun
 
Visi

Sebuah organisasi terbilang dalam perkhidmatan perakuanan dan kewangan sektor awam
 
Misi

 • Melaksanakan sistem perakaunan kerajaan yang terbaik
 • Memberi khidmat nasihat perakaunan dan kewangan selaras dengan amalan terbaik
 • Menasihati pembuat keputusan berkaitan perakaunan dan kewangan
 • Mempertingkatkan akauntibiliti melalui penyediaan perkhidmatan perakaunan dan pengeluaran maklumat perakaunan yang cemerlang, cepat dan tepat

Objektif

 • Mempertingkatkan akauntibiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan dan kewangan Kerajaan Persekutuan
 • Memberikan perkhidmatan perakaunan berkualiti, perundingan dan khidmat nasihat yang memuaskan hati pelanggan
 • Menyediakan data-data serta maklumat perakaunan yang tepat dan cepat untuk penyediaan Akaun Awam yang berkualiti, mengikut undang-undang dan keperluan profesional
 • Menguatkuasakan hal-hal perakaunan dan pengurusan seperti yang dinyatakan dalam peraturan-peraturan
  yang relevan.
 • Membantu kerajaan dalam membuat keputusan yang berkesan

Fungsi

 • Sebagai Pejabat Perakaunan kepada Urusetia Kementerian, Jabatan Pertanian, Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Jabatan Perikanan
 • Sebagai pusat maklumat dan pusat khidmat nasihat kewangan dan perakaunan kepada pengurusan atasan dan Pusat Tanggungjawab (PTJ)
 • Sebagai pelaksana sistem aplikasi Kerajaan Elektronik seperti Sistem Perancangan dan Kawalan Bajet Elektronik (eSPKB), eTerimaan dan Sistem Perakaunan Mikro Berkomputer (SPMB)
 • Sebagai pemantau perlaksanaan sistem eSPKB untuk memastikan pematuhan kepada peraturan kewangan dan panduan kepada pengguna eSPKB dan mengawasi tahap kawalan dalaman di PTJ dengan menjalankan naziran eSPKB
 • Sebagai pemberi khidmat nasihat pelaburan mengenai cadangan pelaburan yang terbaik dan membolehkan pengurusan atasan membuat keputusan yang tepat dan menguntungkan kepada Akauan Amanah Kementerian.