• img1
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5

PENGUMUMAN

[Iklan Sebut Harga] Perkhidmatan Membekal dan Menyediakan Makanan Serta Minuman Bermasak Islam di Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah (KPSN) Lumut, Perak.

[Info Lanjut]

 

Keputusan Sebut Harga bagi Tahun 2017 Bahagian Antarabangsa, MOA bagi Perkhidmatan Pembungkusan dan Penghantaran Barang-Barang Persendirian Pegawai dari Kediaman di Malaysia ke Pejabat Perwakilan/Atase Pertanian Luar Negara (Door to Door)

[Info Lanjut]

 

Makluman Penutupan Capaian ke Sistem Insentif Aplikasi Projek Pertanian (SIAPP) Disebabkan Proses Migrasi Data ke PDSA

[Info Lanjut]

 

[Iklan Tender] Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Ke Program Latihan Kemahiran Kebangsaan (PLKPK) Sesi Januari 2018.

[Info Lanjut]

 

Tinjauan Kepuasan Pelanggan bagi penilaian Indeks SSR 2017 menggunakan aplikasi MyPelanggan mulai 24 Julai - 31 Oktober 2017. Satu soal selidik telah disediakan dan mohon kerjasama pelanggan MOA/ Jabatan / Agensi mengisi dan menilai perkhidmatan yang diberikan.

[Info Lanjut]

 

Stylish Announcements Stylish Announcements

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 

 

Bahagaian Akaun
 
Visi

Sebuah organisasi terbilang dalam perkhidmatan perakuanan dan kewangan sektor awam
 
Misi

 • Melaksanakan sistem perakaunan kerajaan yang terbaik
 • Memberi khidmat nasihat perakaunan dan kewangan selaras dengan amalan terbaik
 • Menasihati pembuat keputusan berkaitan perakaunan dan kewangan
 • Mempertingkatkan akauntibiliti melalui penyediaan perkhidmatan perakaunan dan pengeluaran maklumat perakaunan yang cemerlang, cepat dan tepat

Objektif

 • Mempertingkatkan akauntibiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan dan kewangan Kerajaan Persekutuan
 • Memberikan perkhidmatan perakaunan berkualiti, perundingan dan khidmat nasihat yang memuaskan hati pelanggan
 • Menyediakan data-data serta maklumat perakaunan yang tepat dan cepat untuk penyediaan Akaun Awam yang berkualiti, mengikut undang-undang dan keperluan profesional
 • Menguatkuasakan hal-hal perakaunan dan pengurusan seperti yang dinyatakan dalam peraturan-peraturan
  yang relevan.
 • Membantu kerajaan dalam membuat keputusan yang berkesan

Fungsi

 • Sebagai Pejabat Perakaunan kepada Urusetia Kementerian, Jabatan Pertanian, Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Jabatan Perikanan
 • Sebagai pusat maklumat dan pusat khidmat nasihat kewangan dan perakaunan kepada pengurusan atasan dan Pusat Tanggungjawab (PTJ)
 • Sebagai pelaksana sistem aplikasi Kerajaan Elektronik seperti Sistem Perancangan dan Kawalan Bajet Elektronik (eSPKB), eTerimaan dan Sistem Perakaunan Mikro Berkomputer (SPMB)
 • Sebagai pemantau perlaksanaan sistem eSPKB untuk memastikan pematuhan kepada peraturan kewangan dan panduan kepada pengguna eSPKB dan mengawasi tahap kawalan dalaman di PTJ dengan menjalankan naziran eSPKB
 • Sebagai pemberi khidmat nasihat pelaburan mengenai cadangan pelaburan yang terbaik dan membolehkan pengurusan atasan membuat keputusan yang tepat dan menguntungkan kepada Akauan Amanah Kementerian.