• YBM Baru
 • img5
 • img5
 • img5
 • img3
 • img6
 • img3
 • img4

PENGUMUMAN

Kenyataan Sebutharga : Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Bagi Server Storage dan Perisian Maya Bagi Tempoh Dua (2) Tahun di Pusat Data, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Membaikpulih Bumbung Parkir Kereta Di Hadapan Kompleks Pejabat IADA Barat Laut Selangor, Daerah Kuala Selangor, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Kemasukan Pelatih Ke Institusi Latihan Pertanian (PLKPK) Bagi Program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM).

[Info Lanjut]

 

Iklan Tender : Kerja-kerja Menaiktaraf Sistem Pintu Air Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Skim Pengairan Sg. Manik Dan Skim Pengairan Labu Kubong, Perak.

[Info Lanjut]

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 

 

Bahagian Dasar & Perancangan Strategik
 
Visi

Peneraju Perancangan Dasar Agromakanan Negara Selaras Dengan Matlamat Dasar Pembangunan Negara.

Misi

Menggembleng dan mengurus sumber secara mampan ke arah menjamin bekalan makanan dan  memantap daya
saing industri agromakanan negara.

Objektif

Merancang pembangunan strategik sektor agromakanan bagi menjayakan matlamat Dasar Agromakanan Negara.
Membangun dan memperkasakan pangkalan data agromakanan secara komprehensif bagi analisis menyeluruh industri agromakanan.

Fungsi

 • Merancang, menggubal, mengkaji dan menggerakkan mekanisme dasar makro dan sektor agromakanan negara
 • Menetapkan, mewujudkan dan menguruskan maklumat data dan statistik sektor agromakanan negara.
 • Menetapkan hala tuju dan pendirian negara dalam isu pembangunan mampan sektor agromakanan negara
 • Mengurus pengkalan data (One- stop Center), menyimpan dan mengemaskini informasi maklumat strategik agromakanan.
 • Menyelaras penyelidikan kajian sosio ekonomi serta dokumen terperingkat dan khidmat keurusetiaan bagi mesyuarat pihak pengurusan tertinggi Kementerian.