• img1
  • img2
  • img5

PENGUMUMAN

Iklan Jawatan Kosong Di Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (Kementerian Pertanian dan Indsutri Asas Tani).

[Info Lanjut]

 

Iklan Jawatan Kosong Di Kolej Pertanian Malaysia (Taraf Jawatan : Kontrak).

[Info Lanjut]

 

Semakan Keputusan Permohonan Online Ke Program Latihan Kemahiran Kebangsaan (PLKPK) bagi SESI JANUARI 2018 mulai 21 Disember 2017

[Info Lanjut]

 

[Iklan Perolehan]
Tiada iklan perolehan yang terkini.

 

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 

 

Bahagian Dasar & Perancangan Strategik
 
Visi

Peneraju Perancangan Dasar Agromakanan Negara Selaras Dengan Matlamat Dasar Pembangunan Negara.

Misi

Menggembleng dan mengurus sumber secara mampan ke arah menjamin bekalan makanan dan  memantap daya
saing industri agromakanan negara.

Objektif

Merancang pembangunan strategik sektor agromakanan bagi menjayakan matlamat Dasar Agromakanan Negara.
Membangun dan memperkasakan pangkalan data agromakanan secara komprehensif bagi analisis menyeluruh industri agromakanan.

Fungsi

  • Merancang, menggubal, mengkaji dan menggerakkan mekanisme dasar makro dan sektor agromakanan negara
  • Menetapkan, mewujudkan dan menguruskan maklumat data dan statistik sektor agromakanan negara.
  • Menetapkan hala tuju dan pendirian negara dalam isu pembangunan mampan sektor agromakanan negara
  • Mengurus pengkalan data (One- stop Center), menyimpan dan mengemaskini informasi maklumat strategik agromakanan.
  • Menyelaras penyelidikan kajian sosio ekonomi serta dokumen terperingkat dan khidmat keurusetiaan bagi mesyuarat pihak pengurusan tertinggi Kementerian.