• img1
 • img1
 • img2
 • img5

PENGUMUMAN

Keputusan Sebut Harga bagi Tahun 2017 Bahagian Antarabangsa, MOA bagi Perkhidmatan Pembungkusan dan Penghantaran Barang-Barang Persendirian Pegawai dari Kediaman di Malaysia ke Pejabat Perwakilan/Atase Pertanian Luar Negara (Door to Door)

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Ke Program Latihan Kemahiran Kebangsaan (PLKPK) Sesi Januari 2018.

[Info Lanjut]

 

[Iklan Perolehan]
Tiada iklan perolehan yang terkini.

 

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 

 

Bahagian Industri Padi Dan Beras
 
Visi

Sebuah organisasi yang berwibawa dan berkesan dalam merancang dan menyelaras pembangunan industri serta cekap dan adil dalam mengurus "supply chain" padi dan beras

Objektif

 • Memastikan pengeluaran beras dalam negara sekurang-kurangnya 90% tahap sara diri (SSL).
 • Memastikan bekalan beras kepada pengguna mencukupi, bermutu dan mudah diperoleh pada harga yang stabil
  dan berpatutan pada setiap masa.
 • Memastikan petani-petani mendapat pulangan yang setimpal dan munasabah di atas usaha mereka.
 • Menggalakkan kemajuan industri padi dan beras serta industri berasaskan padi dan beras.

Strategi

 • Menggubal dan menetapkan dasar-dasar makro berkaitan pembangunan industri padi dan mengawal selia "supply chain" padi dan beras supaya berdaya saing dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi perdagangan antarabangsa.
 • Meningkatkan pengeluaran padi dan beras menerusi peningkatan produktiviti di kawasan jelapang dan penanaman padi secara komersil di Sabah dan Sarawak
 • Merancang dan menyelaras pembangunan industri padi dan beras bagi tempoh jangka pendek, sederhana dan jangka panjang
 • Meningkatkan daya saing pengeluaran padi dan beras menerusi peningkatan produktiviti, kualiti dan kecekapan serta pengurangan kos dan pembaziran
 • Membantu petani meningkatkan pendapatan melalui pemberian insentif dan program-program lain yang bersesuaian termasuk industri asas tani
 • Membangun, penyelenggara dan mengemas kini pangkalan data yang lengkap berkaitan industri padi dan beras bagi tujuan perancangan dan pembangunan industri