• img1
  • img2
  • img5

PENGUMUMAN

Iklan Jawatan Kosong Di Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (Kementerian Pertanian dan Indsutri Asas Tani).

[Info Lanjut]

 

Iklan Jawatan Kosong Di Kolej Pertanian Malaysia (Taraf Jawatan : Kontrak).

[Info Lanjut]

 

Semakan Keputusan Permohonan Online Ke Program Latihan Kemahiran Kebangsaan (PLKPK) bagi SESI JANUARI 2018 mulai 21 Disember 2017

[Info Lanjut]

 

[Iklan Perolehan]
Tiada iklan perolehan yang terkini.

 

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 
Bahagian Industri Tanaman, Ternakan & Perikanan
 
Misi

Ke arah pembangunan industri tanaman, ternakan dan perikanan yang dinamik, moden dan berdaya saing.
 
Objektif

  • Meningkatkan sumbangan sektor tanaman,ternakan dan perikanan kepada KDNK.
  • Meningkatkan pendapatan petani, penternak dan nelayan melalui penggunaan sumber-sumber pengeluaran secara optimum.
  • Meningkatkan penglibatan golongan sasar dalam rantaian nilai pengeluaran.

Fungsi
  • Menyediakan perancangan pembangunan industri tanaman, ternakan dan perikanan selaras dengan dasar-dasar Kerajaan.
  • Memastikan program-program pembangunan selaras dengan dasar dan mempunyai peruntukan yang mencukupi
  • Menyelaras dan memudah cara pelaksanaan dasar, strategi, program dan projek berkaitan industri tanaman, ternakan dan perikanan.
  • Memantau pelaksanaan dan menilai keberkesanan dasar, strategi, program, projek serta menangani isu-isu berkaitan dengan industri.