• YBM Baru
 • img5
 • img5
 • img5
 • img3
 • img6
 • img3
 • img4

PENGUMUMAN

Kenyataan Sebutharga : Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Bagi Server Storage dan Perisian Maya Bagi Tempoh Dua (2) Tahun di Pusat Data, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Membaikpulih Bumbung Parkir Kereta Di Hadapan Kompleks Pejabat IADA Barat Laut Selangor, Daerah Kuala Selangor, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Kemasukan Pelatih Ke Institusi Latihan Pertanian (PLKPK) Bagi Program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM).

[Info Lanjut]

 

Iklan Tender : Kerja-kerja Menaiktaraf Sistem Pintu Air Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Skim Pengairan Sg. Manik Dan Skim Pengairan Labu Kubong, Perak.

[Info Lanjut]

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 
Bahagian Industri Tanaman, Ternakan & Perikanan
 
Misi

Ke arah pembangunan industri tanaman, ternakan dan perikanan yang dinamik, moden dan berdaya saing.
 
Objektif

 • Meningkatkan sumbangan sektor tanaman,ternakan dan perikanan kepada KDNK.
 • Meningkatkan pendapatan petani, penternak dan nelayan melalui penggunaan sumber-sumber pengeluaran secara optimum.
 • Meningkatkan penglibatan golongan sasar dalam rantaian nilai pengeluaran.

Fungsi
 • Menyediakan perancangan pembangunan industri tanaman, ternakan dan perikanan selaras dengan dasar-dasar Kerajaan.
 • Memastikan program-program pembangunan selaras dengan dasar dan mempunyai peruntukan yang mencukupi
 • Menyelaras dan memudah cara pelaksanaan dasar, strategi, program dan projek berkaitan industri tanaman, ternakan dan perikanan.
 • Memantau pelaksanaan dan menilai keberkesanan dasar, strategi, program, projek serta menangani isu-isu berkaitan dengan industri.
 • Menyelia penyelarasan dan pelaksanaan penggubalan/pindaan dasar, akta, rang undang-undang, peraturan, program dan projek bagi industri ternakan serta strategi selaras dengan Dasar Agromakanan Negara 2011-2020 dan dasar-dasar/perundangan lain yang berkaitan.
 • Menangani isu-isu berkaitan ekosistem industri, keselamatan makanan dan kesihatan veterinar termasuk isu-isu antarabangsa yang berkaitan di bawah kerjasama serantau seperti ASEAN, kerjasama dua hala dan pelbagai hab serta isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan Malaysia sebagai hab Halal antarabangsa dan perkara-perkara berkaitan isu Halal.