• SHR YBM
 • Balik Kampung
 • vic
 • YBM Baru
 • img5
 • img5
 • img3
 • img3
 • img4

PENGUMUMAN

Keputusan Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN BACKUP DAN REPLICATE SERTA ENTERPRISE NAS STORAGE DI PUSAT DATA MOA - MOA/BPM/SH/03/2018.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN BACKUP DAN REPLICATE SERTA ENTERPRISE NAS STORAGE DI PUSAT DATA MOA.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Bagi Server Storage dan Perisian Maya Bagi Tempoh Dua (2) Tahun di Pusat Data, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Membaikpulih Bumbung Parkir Kereta Di Hadapan Kompleks Pejabat IADA Barat Laut Selangor, Daerah Kuala Selangor, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Kemasukan Pelatih Ke Institusi Latihan Pertanian (PLKPK) Bagi Program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM).

[Info Lanjut]

 

Iklan Tender : Kerja-kerja Menaiktaraf Sistem Pintu Air Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Skim Pengairan Sg. Manik Dan Skim Pengairan Labu Kubong, Perak.

[Info Lanjut]

 

Stylish Announcements Stylish Announcements

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 

 

Bahagian Kewangan

Visi

Menjadi sebuah Bahagian Kewangan yang unggul, berintegriti, berwibawa dan mempunyai akauntabiliti dalam memberi perkhidmatan pengurusan kewangan.

Misi

Meningkatkan kualiti perkhidmatan pengurusan kewangan yang menepati keperluan dan kehendak pihak berkepentingan dan 'stakeholders' melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang berkesan.

Objektif

 • Menyediakan perkhidmatan pengurusan kewangan yang menepati keperluan dan kehendak pihak 'stakeholders'.
 • Memberi perkhidmatan pengurusan perolehan dan aset yang cekap dan menguntungkan kerajaan mengikut prosedur kewangan yang berkuat kuasa.
 • Menyedia, memantau dan mengawal peruntukan dan perbelanjaan tahunan agar mencapai penggunaan optima yang berkesan.
 • Meningkatkan kompetensi dan kecekapan kakitangan Kementerian dalam pengurusan kewangan menerusi latihan yang berterusan.
   

Fungsi

 • Mengurus terimaan dan pembayaran bil-bil dan bayaran gaji bagi Ibu Pejabat Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia.
 • Menimbang dan meluluskan permohonan pinjaman kenderaan, pinjaman komputer, pendahuluan diri, elaun pakaian panas dan pesanan tempatan Kerajaan.
 • Memastikan Akaun Amanah di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia diselenggara mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan.
 • Melaksanakan mekanisma kawalan kewangan dan perbelanjaan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) peringkat Ibu Pejabat dan Kementerian setiap suku tahun.
 • Mengemukakan laporan JPKA setiap suku tahun ke Perbendaharaan.
 • Melaksana, menyelaras dan memantau Sistem Perakaunan Mikro Berkomputer (SPMB) Ibu Pejabat Kementerian Pertanian (akan diaktifkan oleh Jabatan Akauntan Negara)
 • Mengurus dan menyelaras perkara-perkara berkaitan pertanyaan Audit dan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara termasuk pertanyaan Jabatan Audit Negara dan Unit Audit Dalam.
 • Mengurus urusan perolehan Ibu Pejabat Kementerian dan menjadi urus setia Lembaga Perolehan Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (LPKP).
 • Mengurus Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan (SBPKP) dan Skim Harga Padi.
 • Mengurus Aset dan Stor Kementerian dan Jabatan dibawahnya.
 • Mengurus urusan pelupusan, kehilangan dan hapuskira.
 • Melaksanakan Kerajaan Elektronik (ePerolehan dan eSPKB).
 • Menyedia dan menguruskan Anggaran Belanjawan Tahunan Kementerian.
 • Melaksanakan kawalan perbelanjaan peruntukan Kementerian.
 • Menyelaras pembentangan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Badan-Badan Berkanun di bawah Kementerian ke Mesyuarat Jemaah Menteri dan Persidangan Parlimen
 • Mengurus peruntukan Dana Khas Kerajaan Persekutuan