• cny
  • img1
  • img2
  • img5

PENGUMUMAN

Kenyataan Sebutharga : Kerja Penyiasatan Tanah Bagi Membina Pengairan Utama Dari Empangan Paya Peda Ke Skim Pengairan KETARA Fasa 2, Besut, Terengganu.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Penyelenggaraan Pejabat dan Kerja-kerja Berkaitan Di Pusat Kemajuan Peladang Batu 39, Daerah Sabak Bernam, IADA Barat Laut Selangor, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Penyelenggaraan Kompleks IADA Barat Laut Selangor Sungai Besar, Daerah Sabak Bernam, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Iklan Pengisian Jawatan Secara Peminjaman/Kontrak Gred S41/S43/S44/S47/S48 Sebagai Pegawai Komunikasi Strategik, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

[Info Lanjut]

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 

 

Bahagian Pembangunan

Visi

Memastikan program / projek Kementerian / Jabatan / Agensi dilaksanakan dengan berkesan, cekap dan mapan.
 
Misi

Memantau dan menilai program / projek Kementerian / Jabatan / Agensi secara berhemah, saksama, dan tepat bagi memenuhi keperluan kesemua 'stakeholder'.
 
Objektif

  • Memastikan program / projek pembangunan fizikal di bawah Rancangan Lima Tahun dan Bajet Tahunan Kementerian / Jabatan / Agensi dilaksanakan mengikut perancangan dan mencapai objektifnya.
  • Memastikan program / projek yang dilaksanakan oleh Kementerian / Jabatan / Agensi diusahakan secara profesional, berterusan dan memberi pulangan yang mapan.
  • Menggalakkan persefahaman dan penyertaan stakeholder utama (termasuk pegawai-pegawai Kementerian / Jabatan / Agensi) ke arah penambahbaikan program / projek yang dilaksanakan.
  • Memastikan akauntabiliti dalam pelaksanaan program / projek Kementerian / Jabatan / Agensi.Memupuk keyakinan dan sokongan orang ramai dan stakeholder terhadap program / projek yang dilaksanakan.
  • Memastikan arahan dan keputusan MPN dan JKPN dilaksanakan dengan berkesan selaras dengan kehendak Arahan No. 1, 2001.
  • Membantu Kementerian / Jabatan / Agensi dalam membuat keputusan tentang program / projek yang dilaksanakan.