• SHR YBM
 • Balik Kampung
 • vic
 • YBM Baru
 • img5
 • img5
 • img3
 • img3
 • img4

PENGUMUMAN

Keputusan Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN BACKUP DAN REPLICATE SERTA ENTERPRISE NAS STORAGE DI PUSAT DATA MOA - MOA/BPM/SH/03/2018.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN BACKUP DAN REPLICATE SERTA ENTERPRISE NAS STORAGE DI PUSAT DATA MOA.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Bagi Server Storage dan Perisian Maya Bagi Tempoh Dua (2) Tahun di Pusat Data, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Membaikpulih Bumbung Parkir Kereta Di Hadapan Kompleks Pejabat IADA Barat Laut Selangor, Daerah Kuala Selangor, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Kemasukan Pelatih Ke Institusi Latihan Pertanian (PLKPK) Bagi Program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM).

[Info Lanjut]

 

Iklan Tender : Kerja-kerja Menaiktaraf Sistem Pintu Air Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Skim Pengairan Sg. Manik Dan Skim Pengairan Labu Kubong, Perak.

[Info Lanjut]

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 

 

Bahagian Pembangunan

Visi

Memastikan program / projek Kementerian / Jabatan / Agensi dilaksanakan dengan berkesan, cekap dan mapan.
 
Misi

Memantau dan menilai program / projek Kementerian / Jabatan / Agensi secara berhemah, saksama, dan tepat bagi memenuhi keperluan kesemua 'stakeholder'.
 
Objektif

 • Memastikan program / projek pembangunan fizikal di bawah Rancangan Lima Tahun dan Bajet Tahunan Kementerian / Jabatan / Agensi dilaksanakan mengikut perancangan dan mencapai objektifnya.
 • Memastikan program / projek yang dilaksanakan oleh Kementerian / Jabatan / Agensi diusahakan secara profesional, berterusan dan memberi pulangan yang mapan.
 • Menggalakkan persefahaman dan penyertaan stakeholder utama (termasuk pegawai-pegawai Kementerian / Jabatan / Agensi) ke arah penambahbaikan program / projek yang dilaksanakan.
 • Memastikan akauntabiliti dalam pelaksanaan program / projek Kementerian / Jabatan / Agensi.Memupuk keyakinan dan sokongan orang ramai dan stakeholder terhadap program / projek yang dilaksanakan.
 • Memastikan arahan dan keputusan MPN dan JKPN dilaksanakan dengan berkesan selaras dengan kehendak Arahan No. 1, 2001.
 • Membantu Kementerian / Jabatan / Agensi dalam membuat keputusan tentang program / projek yang dilaksanakan.