• KSU
 • SHR YBM
 • vic
 • YBM Baru
 • img5
 • img5
 • img3
 • img3
 • img4

PENGUMUMAN

Keputusan Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUT HARGA PEROLEHAN PERKAKASAN FIREWALL DAN INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) DI PUSAT DATA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN - MOA/BPM/SH/01/2018.

[Info Lanjut]

 

Keputusan Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUT HARGA PENGUKUHAN KESELAMATAN SISTEM LESEN PERMIT PADI DAN BERAS (eLPPB) - MOA/BPM/SH/02/2018.

[Info Lanjut]

 

Keputusan Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN BACKUP DAN REPLICATE SERTA ENTERPRISE NAS STORAGE DI PUSAT DATA MOA - MOA/BPM/SH/03/2018.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Kemasukan Pelatih Ke Institusi Latihan Pertanian (PLKPK) Bagi Program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM).

[Info Lanjut]

 

Iklan Tender : Kerja-kerja Menaiktaraf Sistem Pintu Air Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Skim Pengairan Sg. Manik Dan Skim Pengairan Labu Kubong, Perak.

[Info Lanjut]

 

Stylish Announcements Stylish Announcements

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 

 

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
 
Visi
Menjadi Pengurus Sumber Manusia Yang Kompeten, Cekap Dan Berkesan Ke Arah Merealisasikan Visi Kementerian

Misi
Merancang Pembangunan Organisasi Dan Mengurus Sumber Manusia Dengan Cekap dan Berkesan Bagi
Melahirkan Warga Kementerian Yang Berpengetahuan, Berkemahiran, Berintegriti, Profesional Dan Kompeten

 • Memastikan perancangan dan pembangunan organisasi yang mantap dan efektif.
 • Memastikan pengurusan perkhidmatan sumber manusia yang cekap dan berkesan.
 • Melahirkan sumber manusia yang berpengetahuan, berkemahiran dan bersikap positif melalui program latihan berkualiti. Dan
 • Memastikan keutuhan organisasi dan sumber manusia yang kompeten, berdisiplin serta bermotivasi.

Fungsi

Seksyen Perancangan Sumber Manusia dan Pembangunan Organisasi (Organisasi)

 • Merancang dan mengurus pembangunan organisasi meliputi.
 • Penyusunan semula struktur.
 • Kajian semula keberkesanan struktur yang diluluskan.
 • Pewujudan struktur baru dan pembubaran organisasi.
 • Pewujudan dan pemansuhan jawatan.
 • Penggredan jawatan dan
 • Penyediaan Anggaran Bajet Perjawatan;
 • Melaksanakan naziran perjawatan/sumber manusia.
 • Memohon kelulusan pengisian.
 • Mengkaji dasar dan peraturan sumber manusia.
 • Mengkaji kesesuaian skim perkhidmatan bukan gunasama
   

Seksyen Pengurusan Sumber Manusia (Perkhidmatan)

Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan perkhidmatan meliputi.

 • Pengambilan sumber manusia.
 • Pengisian/penempatan.
 • Pengesahan lantikan dan pengesahan dalam perkhidmatan.
 • Kemasukan dalam perjawatan berpencen.
 • Pelantikan secara sementara, kontrak, sambilan dan Pekerja Khidmat Singkat.
 • Pelantikan secara pinjaman/pertukaran sementara.
 • Pembayaran emolumen dan lain-lain elaun.
 • Urusan cuti.
 • Urusan pinjaman.
 • Pelantikan Ketua Jabatan/Agensi.
 • Naziran perkhidmatan.
 • Sistem Maklumat Personel.
 • Urusan Persaraan. Dan
 • Keperluan Bajet Perkhidmatan.

Seksyen Pengurusan Prestasi dan Kompetensi

 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program/aktiviti meliputi urusan:
 • Kenaikan Pangkat/Pemangkua
 • Penilaian Tahap Kecekapan
 • Peperiksaan Subjek Jabatan
 • Sasaran Kerja Tahunan Kementerian
 • Majlis Bersama Jabatan/Kebangsaan
 • Jawatan Keutuhan Pengurusan
 • Tatatertib
   

Seksyen Pembangunan Sumber Manusia (Latihan)

 • Merancang dan menyediakan dasar dan peraturan latihan.
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program latihan meliputi.

1. Latihan Berjadual;
2. Latihan Di Luar Jadual (Ad-Hoc/Tambahan).
3. Kursus Penilaian Tahap Kecekapan Gred 54

 • Meluluskan permohonan latihan dalam/luar negara.
 • Menyediakan keperluan bajet latihan.

Unit Pentadbiran

 • Menguruskan hal-hal pentadbiran dan Anggaran Belanjawan Mengurus Cawangan.