• img3
 • img1
 • img1
 • img3
 • img7

PENGUMUMAN

Majlis Konvokesyen Pertanian Ke-7 Tahun 2017, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani :

Tarikh : 28 September 2017 (Khamis)
Masa : 12.00 tengahari
Tempat : Dewan D, MAEPS Serdang, Selangor

[Info Lanjut]

 

[Keputusan Sebut Harga] Perkhidmatan Membekal dan Menyediakan Makanan Serta Minuman Bermasak Islam di Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah (KPSN) Lumut, Perak

[Info Lanjut]

 

[Jadual Tender] Kerja-kerja Menaiktaraf Sistem Pengairan dan Saliran Pertanian Bagi IADA Pulau Pinang : IADA/PP/1/2017, IADA/PP/2/2017, IADA/PP/3/2017 dan IADA/PP/4/2017.

[Info Lanjut]

 

[Iklan Sebutharga] Kerja-kerja Menaik Taraf Jalan Ladang Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Projek Berkelompok Tanaman Buah-buahan Kampung Chabang Kerteh, Kemaman, Terengganu.

[Info Lanjut]

 

[Iklan Sebutharga] Kerja-kerja Menaik Taraf Jalan Ladang Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Projek Berkelompok Tanaman Kontan/Sayuran Di Paya Pinggiran Kijal, Kemaman, Terengganu.

[Info Lanjut]

 

[Iklan Sebutharga] Kerja-kerja Menaik Taraf Jalan Ladang Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Projek Berkelompok Buahan Dan Beltek Kampung Semayor, Kemasik, Terengganu.

[Info Lanjut]

 

[Keputusan Sebut Harga] Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Dan Kawasan Di Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah (KPSN) Lumut, Perak.

[Info Lanjut]

 

Tinjauan Kepuasan Pelanggan bagi penilaian Indeks SSR 2017 menggunakan aplikasi MyPelanggan mulai 24 Julai - 31 Oktober 2017. Satu soal selidik telah disediakan dan mohon kerjasama pelanggan MOA/ Jabatan / Agensi mengisi dan menilai perkhidmatan yang diberikan.

[Info Lanjut]

 

Stylish Announcements Stylish Announcements

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 

 

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
 
Visi
Menjadi Pengurus Sumber Manusia Yang Kompeten, Cekap Dan Berkesan Ke Arah Merealisasikan Visi Kementerian

Misi
Merancang Pembangunan Organisasi Dan Mengurus Sumber Manusia Dengan Cekap dan Berkesan Bagi
Melahirkan Warga Kementerian Yang Berpengetahuan, Berkemahiran, Berintegriti, Profesional Dan Kompeten

 • Memastikan perancangan dan pembangunan organisasi yang mantap dan efektif.
 • Memastikan pengurusan perkhidmatan sumber manusia yang cekap dan berkesan.
 • Melahirkan sumber manusia yang berpengetahuan, berkemahiran dan bersikap positif melalui program latihan berkualiti. Dan
 • Memastikan keutuhan organisasi dan sumber manusia yang kompeten, berdisiplin serta bermotivasi.

Fungsi

Seksyen Perancangan Sumber Manusia dan Pembangunan Organisasi (Organisasi)

 • Merancang dan mengurus pembangunan organisasi meliputi.
 • Penyusunan semula struktur.
 • Kajian semula keberkesanan struktur yang diluluskan.
 • Pewujudan struktur baru dan pembubaran organisasi.
 • Pewujudan dan pemansuhan jawatan.
 • Penggredan jawatan dan
 • Penyediaan Anggaran Bajet Perjawatan;
 • Melaksanakan naziran perjawatan/sumber manusia.
 • Memohon kelulusan pengisian.
 • Mengkaji dasar dan peraturan sumber manusia.
 • Mengkaji kesesuaian skim perkhidmatan bukan gunasama
   

Seksyen Pengurusan Sumber Manusia (Perkhidmatan)

Mengurus, menyelaras dan melaksanakan urusan perkhidmatan meliputi.

 • Pengambilan sumber manusia.
 • Pengisian/penempatan.
 • Pengesahan lantikan dan pengesahan dalam perkhidmatan.
 • Kemasukan dalam perjawatan berpencen.
 • Pelantikan secara sementara, kontrak, sambilan dan Pekerja Khidmat Singkat.
 • Pelantikan secara pinjaman/pertukaran sementara.
 • Pembayaran emolumen dan lain-lain elaun.
 • Urusan cuti.
 • Urusan pinjaman.
 • Pelantikan Ketua Jabatan/Agensi.
 • Naziran perkhidmatan.
 • Sistem Maklumat Personel.
 • Urusan Persaraan. Dan
 • Keperluan Bajet Perkhidmatan.

Seksyen Pengurusan Prestasi dan Kompetensi

 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program/aktiviti meliputi urusan:
 • Kenaikan Pangkat/Pemangkua
 • Penilaian Tahap Kecekapan
 • Peperiksaan Subjek Jabatan
 • Sasaran Kerja Tahunan Kementerian
 • Majlis Bersama Jabatan/Kebangsaan
 • Jawatan Keutuhan Pengurusan
 • Tatatertib
   

Seksyen Pembangunan Sumber Manusia (Latihan)

 • Merancang dan menyediakan dasar dan peraturan latihan.
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program latihan meliputi.

1. Latihan Berjadual;
2. Latihan Di Luar Jadual (Ad-Hoc/Tambahan).
3. Kursus Penilaian Tahap Kecekapan Gred 54

 • Meluluskan permohonan latihan dalam/luar negara.
 • Menyediakan keperluan bajet latihan.

Unit Pentadbiran

 • Menguruskan hal-hal pentadbiran dan Anggaran Belanjawan Mengurus Cawangan.