• SHR YBM
 • Balik Kampung
 • vic
 • YBM Baru
 • img5
 • img5
 • img3
 • img3
 • img4

PENGUMUMAN

Keputusan Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN BACKUP DAN REPLICATE SERTA ENTERPRISE NAS STORAGE DI PUSAT DATA MOA - MOA/BPM/SH/03/2018.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN BACKUP DAN REPLICATE SERTA ENTERPRISE NAS STORAGE DI PUSAT DATA MOA.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Bagi Server Storage dan Perisian Maya Bagi Tempoh Dua (2) Tahun di Pusat Data, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Membaikpulih Bumbung Parkir Kereta Di Hadapan Kompleks Pejabat IADA Barat Laut Selangor, Daerah Kuala Selangor, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Kemasukan Pelatih Ke Institusi Latihan Pertanian (PLKPK) Bagi Program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM).

[Info Lanjut]

 

Iklan Tender : Kerja-kerja Menaiktaraf Sistem Pintu Air Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Skim Pengairan Sg. Manik Dan Skim Pengairan Labu Kubong, Perak.

[Info Lanjut]

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 
 
 
 
IADA Kemasin Semarak
 

Pengenalan

Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu ( IADA ) Kemasin Semerak telah ditubuhkan pada 1982 dengan Pembiayaan pinjaman kewangan Bank Pembangunan Asia. Dikenalipasti sebagai salah satu jelapang padi, ia diwujudkam bertujuan untuk mempercepatkan pembangunan ;in-situ' luar Bandar secara bersepadu melalui penyediaan infrastukstur kawalan banjir, saliran dan kemudahan pengairan bagi meningkatkan pengeluaran hasil padi / produktiviti ladang, menyelamatkan harta benda dan memelihara alam sekitar. IADA Kemasin Semerak dilaksanakan dalam dua Fasa :
 • Fasa 1 : 1982 – 1991
 • Fasa 2 : 1987 – dijangka siap dalam RMK10
IADA Kemasin Semerak ini meliputi 68,350 hektar kawasan Lembah Sungai Kemasin di Jajahan Kota Bharu dan Bachok serta Lembah Sungai Semerak di Jajahan Pasir Puteh. Sehingga kini, dianggarkan 4,000 orang petani yang bergiat aktif mengusahakan sawah padi di dalam kawasan IADA Kemasin Semerak.
 

Objektif

 1. Mejadikan kawasan IADA Kemasin Semerak sebagai satu kawasa pertanian ynag maju dengan pengeluaran yang tinggi, petani yang progresif dan persekitaran yang indah dan harmoni.
 2. Memberi perkhidmatan yang cekap dan berkualiti kea rah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup petani dalam kawasan IADA Kemasin Semerak selaras dengan Dasar Pertanian Negara.
   

Perancangan dan Strategi

 1. Menggalakkan system kawalan banjir bagi mengurangkan kerosakan ke atas tanaman, ternakan dan harta benda.
 2. Mengadakan dan menaiktaraf system pengairan dan saliran serta ada bagi memenuhi keperluan pengairan di bendang..
 3. Mengadakan kemudahan dan memperkemaskan perkhidmatan pengembangan dan sokongan teknikal bagi pembangunan modal insane golongan petani dan peningkatan produktiviti sawah.
 4. Mengenalpasti program dan aktiviti yang dapat meningkatkan pendaoatan petani padi kepada RM2,000.00 sebulan, dengan mengadakan pusat-pusat pengumpulan ladang bagi membolehkan petani-petani memasarkan hasil pengeluaran mereka dengan harta yang terjamin dan mengintegrasikan bidang usaha tanaman dengan ternakan, dan Industri Asas Tani.