• cny
  • img1
  • img2
  • img5

PENGUMUMAN

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Penyelenggaraan Pejabat dan Kerja-kerja Berkaitan Di Pusat Kemajuan Peladang Batu 39, Daerah Sabak Bernam, IADA Barat Laut Selangor, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Penyelenggaraan Kompleks IADA Barat Laut Selangor Sungai Besar, Daerah Sabak Bernam, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Iklan Pengisian Jawatan Secara Peminjaman/Kontrak Gred S41/S43/S44/S47/S48 Sebagai Pegawai Komunikasi Strategik, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

[Info Lanjut]

 

Iklan Jawatan Kosong Di Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (Kementerian Pertanian dan Indsutri Asas Tani).

[Info Lanjut]

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 
 
 
 
IADA Pulau Pinang
 
Pengenalan

Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) Pulau Pinang telah ditubuhkan pada tahun 1984, bertujuan untuk membangunkan kawasan pertanian secara "in-situ" seluas 13,000hektar di Pulau Pinang. Ia membangunankan infrastruktur, pengembangan pertanian dan latihan kepada pesawah di kawasan jelapang padi di Pulau Pinang.

Matlamat IADA Pulau Pinang:
  • Meningkatkan produktiviti dan memaksimumkan pendapatan golongan sasar supaya perbezaan pendapatan dengan sektor - sektor lain dapat dikurangkan
  • Memodenkan sektor pertanian supaya sistem pengeluarannya cekap, menjimatkan tenaga manusia dan mampu bersaing di pasaran dalam dan luar negeri
  • Membangunkan golongan sasar supaya menjadi masyarakat yang berdisplin , berdikari , prograsif dan bersemangat keusahawanan


Objektif

Objektif utama projek-projek yang dicadangkan di bawah RMKe 9 adalah untuk meningkatkan pengeluaran hasil padi di seluruh kawasan jelapang padi seluas 10,138 hektar dari purata 4.7 tan m/ha kepada 6.5 tan m/ha menjelang tahun 2010.

Daerah Keluasan (ha)
Seberang Perai Utara   6,104
Seberang Perai  Tengah 1,312
Seberang Perai Selatan 1,365
Barat Daya 237
Jumlah 10,138

 

Pautan ke Portal IADA Pulau Pinang