• SHR YBM
 • Balik Kampung
 • vic
 • YBM Baru
 • img5
 • img5
 • img3
 • img3
 • img4

PENGUMUMAN

Keputusan Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN BACKUP DAN REPLICATE SERTA ENTERPRISE NAS STORAGE DI PUSAT DATA MOA - MOA/BPM/SH/03/2018.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN BACKUP DAN REPLICATE SERTA ENTERPRISE NAS STORAGE DI PUSAT DATA MOA.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Bagi Server Storage dan Perisian Maya Bagi Tempoh Dua (2) Tahun di Pusat Data, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Membaikpulih Bumbung Parkir Kereta Di Hadapan Kompleks Pejabat IADA Barat Laut Selangor, Daerah Kuala Selangor, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Kemasukan Pelatih Ke Institusi Latihan Pertanian (PLKPK) Bagi Program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM).

[Info Lanjut]

 

Iklan Tender : Kerja-kerja Menaiktaraf Sistem Pintu Air Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Skim Pengairan Sg. Manik Dan Skim Pengairan Labu Kubong, Perak.

[Info Lanjut]

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 
 
 
 
IADA Seberang Perak


Pengenalan

Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) Seberang Perak telah dibangunkan mulai tahun 1981 dan siap pada tahun 1990. Kos pembangunan projek di antara 1981-1990 ialah sebanyak RM344 juta yang mana telah dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan sebanyak USD112.35 juta dan pinjaman Bank Dunia sebanyak USD30.65 juta.Keseluruhan kawasan projek IADA Seberang Perak adalah 17,307 ha dimana jumlah kawasan pertanian adalah seluas 16,437 ha. Daripada jumlah kawasan tersebut, seluas 8,529 ha adalah ditanam dengan tanaman padi yang diusahakan dua kali setahun, manakala seluas 7,585 ha adalah ditanam dengan kelapa sawit.
 
Agensi-Agensi Perlaksanaan

Jabatan Pengairan dan Saliran:
Bertanggungjawab ke atas infrastruktur seperti tali air, parit, jalan ladang dan    struktur kawalan air bagi keseluruhan projek.
 
Jabatan Pertanian:
Memberi perkhidmatan secara terus kepada semua petani di kawasan awam Blok A, C dan D serta memberi khidmat sokongan teknikal pertanian kepada pihak pengurusan FELCRA, terutamanya dalam aspek pengawasan dan ramalan makhluk perosak.
 
FELCRA :
Mentadbir dan mengurus estet padi di Kawasan Pengairan Cabang Kanan (RBC - Blok E, F & G) dan sebahagian kecil di Kawasan Pengairan Cabang Kiri (LBC - Blok B & C).

 

Matlamat Projek

 • Meningkatkan pengeluaran padi ke purata 6.0 m.ton/hektar/musim melalui konsep perladangan komersial.
 • Meningkatkan pendapatan keluargatani ke paras minima RM1000.00 sebulan melalui peningkatan hasil padi dan hasil penglibatan secara berkelompok dalam projek-projek ekonomi selain dari padi.
 • Mengekalkan kekerapan tanaman padi pada tahap 200%

 Strategi
 • Memperkemas dan memusatkan sistem penyampaian maklumat dan teknologi ke arah membangunkan sektor tanaman padi secara perladangan komersial.
 • Melengkapkan kemudahan insfrastruktur pegairan bagi meningkatkan tahap pengurusan air sebagai landasan ke arah peningkatan hasil padi.
 • Meningkatkan penggunaan benih padi bermutu melalui pengwujudan ladang benih padi berkelompok sebagai sokongan kepada pengeluaran benih padi oleh jabatan.
 • Memberi perkhidmatan sokongan teknikal yang menyeluruh dan bersepadu supaya program pengembangan dan pengurusan air menjadi lebih berkesan dalam membangunkan sektor pertanian.
 • Mengemaskini organisasi dan peranan kakitangan supaya menjadi lebih cekap dan berkesan agar selari dalam usaha memesatkan pembangunan pertanian ke arah pencapaian matlamat yang ditetapkan.
 • Mewujudkan sistem pengesanan yang menyeluruh bagi meninjau dan memperbaiki amalan teknologi di kalangan pelanggan.