• img1
 • img1
 • img2
 • img5

PENGUMUMAN

Keputusan Sebut Harga bagi Tahun 2017 Bahagian Antarabangsa, MOA bagi Perkhidmatan Pembungkusan dan Penghantaran Barang-Barang Persendirian Pegawai dari Kediaman di Malaysia ke Pejabat Perwakilan/Atase Pertanian Luar Negara (Door to Door)

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Ke Program Latihan Kemahiran Kebangsaan (PLKPK) Sesi Januari 2018.

[Info Lanjut]

 

[Iklan Perolehan]
Tiada iklan perolehan yang terkini.

 

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 

 

Bahagian Latihan Kemahiran Pertanian
 
Visi

Penentu piawaian bagi kecemerlangan dalam latihan kemahiran pertanian

Misi

Menggubal dasar, mengawal kualiti dan memperkukuhkan latihan kemahiran pertanian yang komprehensif bagi memenuhi keperluan bidang pertanian negara

Objektif

Melahirkan pekerja dan usahawan yang berkemahiran dalam berbagai bidang agar pertanian menjadi sektor swasta yang moden, dinamik dan berdaya saing

Sejarah


Program Latihan Pertanian Kebangsaan (PLKPK) diwujudkan selaras dengan kelulusan Jemaah Menteri pada
24 Julai 2002 bagi meningkatkan pengeluaran pertanian melalui model pembangunan insan mahir dalam menjalankan latihan dalam bidang pertanian berasaskan kemahiran  (competency-based skill training).

Bahagian Latihan Kemahiran Pertanian Kebangsaan (BLKP) diwujudkan pada 1 Oktober 2002. BLKP bertanggungjawab merancang, menyedia, mengawal selia dan menilai PLKPK. Kolej Pertanian Malaysia (KPM) menjalankan latihan peringkat Diploma Kemahiran Malaysia (DKM, Tahap 4) dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM, Tahap 5) manakala
pusat-pusat di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas tani (MOA) menjalankan latihan peringkat Sijil (Tahap 1,2 dan 3). Pengiktirafan dan pertauliahan Pensijilan Kemahiran Malaysia dikawal selia oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia melalui Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (NASDA).


Fungsi

 • Pelaksanaan Program Latihan Kemahiran Pertanian Kebangsaan berasaskan NOSS.
 • Membangunkan Instructional Design (ID) dalam bahan pembelajaran.
 • Membangunkan Kurikulum Sijil Kemahiran Malaysia (SKM).
 • Menjalankan akreditasi dan pengauditan pusat-pusat latihan dalam dan luar negara.
 • Pengambilan pelatih Program Latihan Kemahiran Pertanian Kebangsaan.
 • Menyelaras semua pusat latihan kemahiran pertanian di bawah MOA.
 • Sekretariat Mesyuarat Latihan Kemahiran Pertanian Kebangsaan.
 • Penyelarasan dan pelaksanaan latihan kemahiran teknikal pertanian kepada tenaga pengajar dan pegawai pengembangan (upskilling).