• img
  • img
  • img
  • img
  • img

PENGUMUMAN

Keputusan Sebut Harga Mac 2015

[Info Lanjut]

 

Dalam usaha memperkukuhkan perlaksanaan program inkubator, Technology Park Malaysia (TPM) sebagai sebuah agensi MOSTI telah mewujudkan sistem Incubator Virtualization Model (IVM) di alamat http://virtualincubation.tpm.com.my

[Info Lanjut]

 

Iklan Pelanjutan Pengambilan Pegawai Kerajaan Untuk Berkhidmat di Pejabat Perwakilan Pertanian Luar Negara Tahun 2015

[Info Lanjut]

 

Pertandingan Pembaca Aktif 2015

[Info Lanjut]

 

Pertandingan EKRIS 2015

[Info Lanjut]

 

Peringatan Integriti: Gunakan Dengan Penuh Amanah

[Info Lanjut]

 

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2015.

[Info Lanjut]

 

Pemberitahuan Mengenai Permohonan Kebenaran Import Tahun 2015 Untuk Haiwan Hidup dan Produk Haiwan, Kubis Bulat, Biji Kopi Mentah dan Kelapa Tua Biji.

[Info Lanjut]

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) More »
 
 
 
KATA ALUAN KETUA SETIAUSAHA  
 
 
 
   

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.

      Selamat datang ke Portal Rasmi Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani. Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor penting yang mendapat tumpuan dalam perdagangan dunia kerana ia merupakan pembekal makanan dan sumber bahan mentah kepada penduduk dunia. Kebolehan sesebuah negara memajukan sektor pertanian di negaranya menunjukkan keupayaan negara tersebut membekalkan makanan yang mencukupi kepada rakyatnya. Oleh yang demikian, negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Australia dan juga Belanda tidak meminggirkan pembangunan sektor pertanian di negara mereka, malahan ia dimajukan sebagai satu entiti perniagaan yang berdaya saing dan menguntungkan.

      Malaysia merupakan negara pengimport makanan, bil imbangan dagangan makanan negara tidak pernah mencatatkan nilai lebihan, walaupun negara kita dirahmati dengan tanah yang subur, taburan hujan yang mencukupi serta iklim yang sesuai. Menyedari peluang dan potensi untuk membangunkan sektor ini, Kementerian ini telah diamanahkan untuk membangunkan sektor pengeluaran makanan atau sektor Agro-Makanan agar ia berdaya saing dan boleh menyumbang kepada pendapatan negara. Usaha untuk mentransformasikan sektor ini merupakan satu cabaran yang amat besar memandangkan ia bukan sahaja melibatkan perubahan gaya pelaksanaan aktiviti pertanian daripada pendekatan tradisional kepada pengaplikasian teknologi terkini, malahan ia turut memerlukan anjakan minda masyarakat untuk meninggalkan stigma bahawa pertanian merupakan aktiviti yang mundur dan berkemahiran rendah.

      Perubahan gaya dan minda sedia ada ini hanya akan berlaku apabila masyarakat berupaya mendapat maklumat dan informasi yang tepat mengenai kepentingan dan potensi sebenar sektor ini. Menyedari hakikat ini, Kementerian berharap masyarakat dapat memperoleh maklumat mengenai pembangunan sektor pertanian melalui portal yang dibangunkan ini.

      Adalah menjadi harapan Kementerian agar laman ini menjadi salah satu sumber rujukan dan wadah utama dalam penyebaran maklumat serta informasi sektor Agro-Makanan kepada pihak berkepentingan dan mereka yang berminat.

      Akhir kata, semoga portal ini dapat memberi manfaat kepada kita bersama, terutama dalam mengangkat martabat sektor Agro-Makanan dalam pembangunan negara.

Sekian terima Kasih.

YBhg. Dato' Mohd Arif bin Ab Rahman

Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani