• img
 • img
 • img
 • img
 • img

PENGUMUMAN

[Iklan Tender] Kerja-kerja Menaiktaraf Pengairan Serta Kerja-kerja Berkaitan di Skim Pengairan Paya PahangTua/Langgar, Pekan, Pahang Darul Makmur.

[Info Lanjut]

 

[Iklan Tender] Kerja-kerja Menaiktaraf Infrastruktur Pengairan di Kawasan Skim Pengairan Paya Sepayang, Rompin, Pahang Darul Makmur.

[Info Lanjut]

 

[Iklan Tender] PROPOSED BIJAT/STUMBIN PADDY GRANARY AREA, SRI AMAN DIVISION, SARAWAK [Stage 1 (Package 2 - Sub-Package A) : Proposed Drainage and Flood Mitigation at Entulang Area and Proposed Irrugation System at Bijat, Stumbin, Gran and Entulang Areas].

[Info Lanjut]

 

Notis Makluman Penetapan Jadual Temuduga Permohonan Pengambilan Pekerja Asing bagi Sektor Pertanian di Kaunter Pusat Kelulusan Setempat(One Stop Center), Kementerian Dalam Negeri.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Kemasukan Ke Kolej Pertanian Malaysia Bagi Sesi Julai 2015

[Info Lanjut]

 

Pertandingan Pembaca Aktif 2015

[Info Lanjut]

 

Pertandingan EKRIS 2015

[Info Lanjut]

 

Peringatan Integriti: Manusia Yang Berintegriti Adalah:

[Info Lanjut]

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) More »
 

 

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN PERTANIAN KEBANGSAAN
 

TUJUAN

Menggalakkan generasi muda melibatkan diri dalam bidang pertanian sebagai pekerja mahir dan pengusaha pertanian bertaraf komersil dan berskala besar melalui penggunaan teknologi terkini bagi meningkatkan kualiti dan produktivi sektor pertanian negara.


OBJEKTIF PROGRAM

 1. Menyediakan tenaga kerja mahir dan profesional di dalam industri pertanian yang meliputi semua peringkat pekerjaan iaitu pekerja mahir, penyeliaan dan pengurusan.
 2. Melahirkan usahawan tani muda yang berdaya saing, moden dan kreatif bagi mencapai negara yang berpendapatan tinggi.
 3. Melaksanakan transformasi sektor pertanian untuk menjadi sektor yang lebih moden, dinamik dan kompetetif bagi meningkatkan produktiviti hasil pertanian.


PELAKSANAAN

Program yang dijalankan adalah berteraskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SPKP) atau National Occupational Skills Standard (NOSS) yang menyampaikan latihan berasaskan kompetensi kemahiran dan memfokuskan kepada latihan amali, projek serta simulasi. Persijilan PLKPK adalah ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia. Program ini menumpukan kepada latihan dari aspek peningkatan pengetahuan dan kemahiran, pemantapan jati diri pelatih dan amalan keselamatan tempat kerja.


PERSIJILAN

 1. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 1
 2. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 
 3. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 
 4. Diploma Kemahiran Malaysia Tahap 4 


BIDANG LATIHAN KEMAHIRAN PERTANIAN YANG DITAWARKAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:

 1. Tanaman
 2. Penanaman Padi
 3. Ternakan Ruminan
 4. Ternakan Poltri
 5. Akuakultur Air Tawar
 6. Akuakultur Marin
 7. Teknologi Perikanan Tangkapan
 8. Pemprosesan Makanan
 9. Pemasaran
   
Bil Pusat Latihan Bertauliah Bidang

1.

Kolej Pertanian Malaysia (KPM), Kampus Bukit Tangga, Bukit Kayu Hitam, Kedah - Kampus Utama

Tanaman

Ternakan Ruminan

Pemprosesan Makanan

Pemasaran

Akuakultur Air Tawar

2.

Institut Pertanian Serdang (IPS), Selangor

Tanaman

3.

Institut Pertanian Kuala Lipis (IPKL), Pahang

Tanaman

4.

Institut Pertanian Bumbung Lima (IPBL), Kepala Batas, Pulau Pinang

Tanaman

5.

Kompleks Bimbingan Usahawan Tani (KBU), Pagoh, Johor

Tanaman

6.

Pusat Latihan Padi MADA (MRTC), Alor Setar, Kedah

Penanaman Padi

7.

Institut Veterinar Malaysia (IVM), Kluang, Johor

Ternakan Ruminan

8.

Institut Teknologi Unggas (ITU), Masjid Tanah, Melaka

Ternakan Poltri

9.

Pusat Penyelidikan dan Pengeluaran Benih Udang Kebangsaan (PPPBUK), Pulau Sayak, Kedah

Akuakultur Marin

10.

Akademi Perikanan Malaysia (APM), Chendering, Kuala Terengganu, Terengganu

Teknologi Perikanan

Tangkapan

11.

Sekolah Perikanan Tangkapan, Tanjung Manis, Sarawak

Teknologi Perikanan Tangkapan

12.

Kompleks Latihan Mardi, Serdang, Selangor

Pemprosesan Makanan

 

Laman: 1  2  

Tarikh Kemaskini : 20 April 2015