• img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

PENGUMUMAN

Dalam usaha memperkukuhkan perlaksanaan program inkubator, Technology Park Malaysia (TPM) sebagai sebuah agensi MOSTI telah mewujudkan sistem Incubator Virtualization Model (IVM) di alamat http://virtualincubation.tpm.com.my

[Info Lanjut]

 

Iklan Pelanjutan Pengambilan Pegawai Kerajaan Untuk Berkhidmat di Pejabat Perwakilan Pertanian Luar Negara Tahun 2015

[Info Lanjut]

 

Pertandingan Pembaca Aktif 2015

[Info Lanjut]

 

Pertandingan EKRIS 2015

[Info Lanjut]

 

Peringatan Integriti: Gunakan Dengan Penuh Amanah

[Info Lanjut]

 

YB Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani telah melancarkan Portal Agrobazaar pada 11 Disember 2014.

[Info Lanjut]

 

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2015.

[Info Lanjut]

 

Pemberitahuan Mengenai Permohonan Kebenaran Import Tahun 2015 Untuk Haiwan Hidup dan Produk Haiwan, Kubis Bulat, Biji Kopi Mentah dan Kelapa Tua Biji.

[Info Lanjut]

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) More »
 

 

PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN PERTANIAN KEBANGSAAN
 

TUJUAN

Menggalakkan generasi muda melibatkan diri dalam bidang pertanian sebagai pekerja mahir dan pengusaha pertanian bertaraf komersil dan berskala besar melalui penggunaan teknologi terkini yang bersesuaian bagi meningkatkan kualiti dan produktivi sektor pertanian negara.


OBJEKTIF PROGRAM

 1. Menyediakan tenaga kerja terlatih untuk industri pertanian di semua peringkat pekerjaan iaitu pekerja mahir, penyeliaan dan pengurusan.
 2. Menyedia dan meningkatkan kemudahan dan keperluan latihan kemahiran pertanian.
 3. Melaksanakan transformasi sektor pertanian supaya menjadi sektor yang moden, dinamik dan kompetetif, selaras menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu jentera utama ekonomi negara.


PELAKSANAAN

Program yang dijalankan adalah berteraskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SPKP) atau National Occupational Skills Standard (NOSS) yang menyampaikan latihan berasaskan kompetensi kemahiran (competency based skill training) dan memfokuskan kepada latihan amali, projek serta simulasi. Persijilan PLKPL adalah ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia. Program ini menumpukan latihan dari aspek peningkatan pengetahuan dan kemahiran, pemantapan jatidiri pelatih dan amalan keselamatan tempat kerja.


PERSIJILAN

 1. Sijil Kemahiran Tahap 1 (SKM T1)
 2. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 (SKM T2)
 3. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 (SKM T3)
 4. Diploma Kemahiran Malaysia Tahap 4 (SKM T4)


BIDANG LATIHAN KEMAHIRAN PERTANIAN YANG DITAWARKAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:

 1. Ternakan (Ruminan)
 2. Tanaman
 3. Akuakultur
 4. Teknologi Perikanan Tangkapan
 5. Pengedaran Makanan (Pemasaran)
 6. Pemprosesan Makanan
   
Bil Pusat Bertauliah Bidang
1.

a.  Kolej Pertanian Malaysia, Bukit Tangga, Kedah (Kampus Utama)

Ternakan (Ruminan) / Tanaman / Akuakultur / Pemprosesan Makanan

b. Kolej Pertanian Malaysia. Caw. Jalan Langgar, Alor Star, Kedah

Pemprosesan Makanan

2.

Sekolah Pemasaran Sungai Petani, Kedah

Pengedaran Makanan (Pemasaran)

3.

Institut Veterinar Malaysia (IVM), Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kluang, Johor

Ternakan (Ruminan)

4.

Pusat Penyelidikan Perikanan (FRI), Jabatan Perikanan Malaysia, Pulau Sayak, Kedah

Akuakultur

5.

Institut Perikanan Malaysia (IPM), Jabatan Perikanan Malaysia, Chendering, Terengganu

Teknologi Perikanan

Tangkapan

6.

Institut Pertanian Kuala Lipis (IPKL), Jabatan Pertanian Malaysia, Kuala Lipis, Pahang

Tanaman

7.

Pusat Perkhidmatan Teknikal, MARDI, Serdang Selangor

Pemprosesan Makanan

8.

Sekolah Perikanan Tangkapan, Tanjung Manis, Sarawak

Teknologi Perikanan

Tangkapan

 

Laman: 1  2  

Tarikh Kemaskini : 20 Januari 2013