• YBM Baru
  • img5
  • img5
  • img5
  • img3
  • img6
  • img3
  • img4

PENGUMUMAN

Kenyataan Sebutharga : Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Bagi Server Storage dan Perisian Maya Bagi Tempoh Dua (2) Tahun di Pusat Data, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Membaikpulih Bumbung Parkir Kereta Di Hadapan Kompleks Pejabat IADA Barat Laut Selangor, Daerah Kuala Selangor, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Kemasukan Pelatih Ke Institusi Latihan Pertanian (PLKPK) Bagi Program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM).

[Info Lanjut]

 

Iklan Tender : Kerja-kerja Menaiktaraf Sistem Pintu Air Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Skim Pengairan Sg. Manik Dan Skim Pengairan Labu Kubong, Perak.

[Info Lanjut]

 

 
     
PROJEK BERIMPAK BESAR    
     
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah menubuhkan lima Projek Berimpak Besar (HIP) bagi menjamin pengekalan bekalan makanan negara. Tujuan utama Projek HIP ini adalah untuk memastikan projek-projek pertanian di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia yang terpilih mempunyai potensi dalam peningkatan ekonomi negara. Lima projek yang dimaksudkan ialah:

1.Pembangunan Zon Industri Akuakultur (ZIA)
2.Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM)
3.National Feedlot Centre (NFC)
4.Pembangunan Usahawan Industri Asas Tani (UIAT)
5.Ladang Kontrak

Misi
Sekumpulan Dedicated Team telah ditubuhkan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang bertujuan untuk meneliti perancangan dan penelitian serta pemantauan secara terus terhadap projek-projek HIP yang dibangunkan.
 
 
PROJEK BERIMPAK BESAR