• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5

PENGUMUMAN

[Iklan Sebut Harga] Perkhidmatan Membekal dan Menyediakan Makanan Serta Minuman Bermasak Islam di Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah (KPSN) Lumut, Perak.

[Info Lanjut]

 

Keputusan Sebut Harga bagi Tahun 2017 Bahagian Antarabangsa, MOA bagi Perkhidmatan Pembungkusan dan Penghantaran Barang-Barang Persendirian Pegawai dari Kediaman di Malaysia ke Pejabat Perwakilan/Atase Pertanian Luar Negara (Door to Door)

[Info Lanjut]

 

Makluman Penutupan Capaian ke Sistem Insentif Aplikasi Projek Pertanian (SIAPP) Disebabkan Proses Migrasi Data ke PDSA

[Info Lanjut]

 

[Iklan Tender] Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Ke Program Latihan Kemahiran Kebangsaan (PLKPK) Sesi Januari 2018.

[Info Lanjut]

 

Tinjauan Kepuasan Pelanggan bagi penilaian Indeks SSR 2017 menggunakan aplikasi MyPelanggan mulai 24 Julai - 31 Oktober 2017. Satu soal selidik telah disediakan dan mohon kerjasama pelanggan MOA/ Jabatan / Agensi mengisi dan menilai perkhidmatan yang diberikan.

[Info Lanjut]

 

 
     
PROJEK BERIMPAK BESAR    
     
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah menubuhkan lima Projek Berimpak Besar (HIP) bagi menjamin pengekalan bekalan makanan negara. Tujuan utama Projek HIP ini adalah untuk memastikan projek-projek pertanian di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia yang terpilih mempunyai potensi dalam peningkatan ekonomi negara. Lima projek yang dimaksudkan ialah:

1.Pembangunan Zon Industri Akuakultur (ZIA)
2.Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM)
3.National Feedlot Centre (NFC)
4.Pembangunan Usahawan Industri Asas Tani (UIAT)
5.Ladang Kontrak

Misi
Sekumpulan Dedicated Team telah ditubuhkan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang bertujuan untuk meneliti perancangan dan penelitian serta pemantauan secara terus terhadap projek-projek HIP yang dibangunkan.
 
 
PROJEK BERIMPAK BESAR