• img1
  • img2
  • img5

PENGUMUMAN

Iklan Jawatan Kosong Di Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (Kementerian Pertanian dan Indsutri Asas Tani).

[Info Lanjut]

 

Iklan Jawatan Kosong Di Kolej Pertanian Malaysia (Taraf Jawatan : Kontrak).

[Info Lanjut]

 

Semakan Keputusan Permohonan Online Ke Program Latihan Kemahiran Kebangsaan (PLKPK) bagi SESI JANUARI 2018 mulai 21 Disember 2017

[Info Lanjut]

 

[Iklan Perolehan]
Tiada iklan perolehan yang terkini.

 

 

 
     
PROJEK BERIMPAK BESAR    
     
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah menubuhkan lima Projek Berimpak Besar (HIP) bagi menjamin pengekalan bekalan makanan negara. Tujuan utama Projek HIP ini adalah untuk memastikan projek-projek pertanian di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia yang terpilih mempunyai potensi dalam peningkatan ekonomi negara. Lima projek yang dimaksudkan ialah:

1.Pembangunan Zon Industri Akuakultur (ZIA)
2.Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM)
3.National Feedlot Centre (NFC)
4.Pembangunan Usahawan Industri Asas Tani (UIAT)
5.Ladang Kontrak

Misi
Sekumpulan Dedicated Team telah ditubuhkan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang bertujuan untuk meneliti perancangan dan penelitian serta pemantauan secara terus terhadap projek-projek HIP yang dibangunkan.
 
 
PROJEK BERIMPAK BESAR