• YBM Baru
 • img5
 • img5
 • img5
 • img3
 • img6
 • img3
 • img4

PENGUMUMAN

Kenyataan Sebutharga : Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Bagi Server Storage dan Perisian Maya Bagi Tempoh Dua (2) Tahun di Pusat Data, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Membaikpulih Bumbung Parkir Kereta Di Hadapan Kompleks Pejabat IADA Barat Laut Selangor, Daerah Kuala Selangor, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Kemasukan Pelatih Ke Institusi Latihan Pertanian (PLKPK) Bagi Program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM).

[Info Lanjut]

 

Iklan Tender : Kerja-kerja Menaiktaraf Sistem Pintu Air Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Skim Pengairan Sg. Manik Dan Skim Pengairan Labu Kubong, Perak.

[Info Lanjut]

 

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 
SKIM ORGANIK MALAYSIA (SOM)
 
SOM adalah satu program pensijilan untuk mengiktiraf ladang-ladang yang diusahakan secara organik mengikut keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam piawaian (standard) organik negara, MS 1529:2001 The production, processing, labeling and marketing of plant-based organically produced foods.
 
Elemen-elemen Pensijilan

Elemen-elemen yang diambil kira dalam penilaian skim ini ialah:
 1. Kebolehkesanan (Traceability)
 2. Penyimpanan Rekod
 3. Pengurusan Pengeluaran
 4. Integriti Organik
 5. Tempoh Peralihan
 6. Tanaman Pemisah Dan Jarak Pemisah
 7. Pengurusan Tapak
 8. Pengurusan Air
 9. Pengeluaran Tanaman
 10. Pengendalian Hasil
 11. Penyimpanan
 12. Pembungkusan
 13. Pengangkutan
 14. Kebajikan, Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja
 15. Analisis Hasil
 16. Pengurusan Sisa Ladang
 17. Rekod Aduan
 
Pelaksanaan Skim

Skim ini dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian. Pemeriksaan ladang dijalankan oleh Inspektor dan keputusan untuk meluluskan sesebuah ladang sebagai organik atau tidak akan dibuat oleh Jawatankuasa Pensijilan.
 
Faedah kepada Pengeluar

Hasil yang dikeluarkan dari ladang yang telah diberi pensijilan boleh dilabelkan sebagai organik dan berhak menggunakan Organik Malaysia di atas produk mereka. Dengan label ini, produk tersebut boleh dipasarkan sebagai produk organik dengan harga yang setimpal.
 
Faedah kepada Pengguna

Pengguna mendapat keyakinan bahawa produk yang dibeli adalah benar-benar organik dan tidak mengandungi sisa-sisa kimia yang tidak diingini kerana telah mematuhi piawaian organik Malaysia.
 
Faedah kepada Alam Sekitar dan Pekerja

Oleh kerana baja dan racun perosak kimia dilarang penggunaannya di bawah sistem perladangan organik, secara langsung pencemaran kepada alam sekitar atau berlaku kes-kes keracunan di kalangan pengusaha dan pekerja-pekerja dapat dikurangkan.
 
Siapa Yang Boleh Menyertai?

Skim Pensijilan ini terbuka kepada semua pengusaha yang terlibat dalam pengeluaran tanaman makanan secara organik.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi :

Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman
Jabatan Pertanian Malaysia
Aras 7, No. 30, Persiaran Perdana
Presint 9
62624 Putrajaya
Tel : 03-88703000
Faks : 03-88887639