• cny
 • img1
 • img2
 • img5

PENGUMUMAN

Kenyataan Tender : Kolej Pertanian Malaysia.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja Penyiasatan Tanah Bagi Membina Pengairan Utama Dari Empangan Paya Peda Ke Skim Pengairan KETARA Fasa 2, Besut, Terengganu.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Penyelenggaraan Pejabat dan Kerja-kerja Berkaitan Di Pusat Kemajuan Peladang Batu 39, Daerah Sabak Bernam, IADA Barat Laut Selangor, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Kenyataan Sebutharga : Kerja-kerja Penyelenggaraan Kompleks IADA Barat Laut Selangor Sungai Besar, Daerah Sabak Bernam, Selangor.

[Info Lanjut]

 

Iklan Pengisian Jawatan Secara Peminjaman/Kontrak Gred S41/S43/S44/S47/S48 Sebagai Pegawai Komunikasi Strategik, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

[Info Lanjut]

 

Stylish Announcements Stylish Announcements

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 

 

Unit Audit Dalam

Visi

Berazam menjadikan Unit Audit Dalam  sebagai Unit yang cekap serta berusaha secara berterusan ke arah kecemerlangan untuk mencapai objektif dan memenuhi keperluan pelanggan serta pihak-pihak berkepentingan
iaitu dengan menawarkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan tepat pada masanya.

Misi

Meninggikan produktiviti kerja dengan perhatian penuh kepada penghasilan kerja yang berkualiti tinggi di semua peringkat dan pengeluaran laporan audit yang cepat dan tepat.
 
Objektif

 • Untuk membantu sesebuah organisasi mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus
 • Untuk membantu pihak pengurusan atasan mempertingkatkan tahap pengurusan kewangan serta pematuhan kepada undang-undang, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan
 • Untuk membantu pihak pengurusan menentukan program dan aktiviti, diuruskan dengan berekonomi, cekap, berkesan dan bersesuaian

Fungsi

 • Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan
 • Mengkaji tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuat kuasa
 • Mengkaji aktiviti organisasi diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan
 • Mengkaji aset dan kepentingan organisasi dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan
 • Memberi nasihat dan pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem termasuk sistem ICT
 • Menjalankan fungsi audit dalam di Badan Berkanun Persekutuan di bawah kawal seliaan kementerian yang berkenaan yang tiada Unit Dalam  selaras dengan kehendak Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1998
 • Melaporkan kepada Ketua Eksekutif hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan ;
 • Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Audit Tahunan Audit Dalam  untuk kelulusan Eksekutif ; dan
 • Membentangkan Laporan Audit Dalam  di Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun.