• KSU
 • SHR YBM
 • vic
 • YBM Baru
 • img5
 • img5
 • img3
 • img3
 • img4

PENGUMUMAN

Keputusan Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUT HARGA PEROLEHAN PERKAKASAN FIREWALL DAN INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) DI PUSAT DATA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN - MOA/BPM/SH/01/2018.

[Info Lanjut]

 

Keputusan Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUT HARGA PENGUKUHAN KESELAMATAN SISTEM LESEN PERMIT PADI DAN BERAS (eLPPB) - MOA/BPM/SH/02/2018.

[Info Lanjut]

 

Keputusan Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH (DALAM TEMPOH JAMINAN) BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN BACKUP DAN REPLICATE SERTA ENTERPRISE NAS STORAGE DI PUSAT DATA MOA - MOA/BPM/SH/03/2018.

[Info Lanjut]

 

Permohonan Online Kemasukan Pelatih Ke Institusi Latihan Pertanian (PLKPK) Bagi Program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM).

[Info Lanjut]

 

Iklan Tender : Kerja-kerja Menaiktaraf Sistem Pintu Air Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Skim Pengairan Sg. Manik Dan Skim Pengairan Labu Kubong, Perak.

[Info Lanjut]

 

Stylish Announcements Stylish Announcements

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali.

Portal Rasmi MOA Sedang Dinaik Taraf. Sebarang Kesulitan Amat Dikesali. More »

Persidangan Malaysian National Committee on Irrigation and Drainage (MANCID) ke-18

More »

Panduan Kod Perakaunan Tahun Kewangan 2013

More »

Pasukan Penterjemah MOA

More »

Karnival Sukan 4 Penjuru

More »

Jemputan untuk melawat Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

More »
 

 

Unit Audit Dalam

Visi

Berazam menjadikan Unit Audit Dalam  sebagai Unit yang cekap serta berusaha secara berterusan ke arah kecemerlangan untuk mencapai objektif dan memenuhi keperluan pelanggan serta pihak-pihak berkepentingan
iaitu dengan menawarkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan tepat pada masanya.

Misi

Meninggikan produktiviti kerja dengan perhatian penuh kepada penghasilan kerja yang berkualiti tinggi di semua peringkat dan pengeluaran laporan audit yang cepat dan tepat.
 
Objektif

 • Untuk membantu sesebuah organisasi mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus
 • Untuk membantu pihak pengurusan atasan mempertingkatkan tahap pengurusan kewangan serta pematuhan kepada undang-undang, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan
 • Untuk membantu pihak pengurusan menentukan program dan aktiviti, diuruskan dengan berekonomi, cekap, berkesan dan bersesuaian

Fungsi

 • Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan
 • Mengkaji tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuat kuasa
 • Mengkaji aktiviti organisasi diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan
 • Mengkaji aset dan kepentingan organisasi dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan
 • Memberi nasihat dan pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem termasuk sistem ICT
 • Menjalankan fungsi audit dalam di Badan Berkanun Persekutuan di bawah kawal seliaan kementerian yang berkenaan yang tiada Unit Dalam  selaras dengan kehendak Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1998
 • Melaporkan kepada Ketua Eksekutif hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan ;
 • Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Audit Tahunan Audit Dalam  untuk kelulusan Eksekutif ; dan
 • Membentangkan Laporan Audit Dalam  di Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun.