Jadual / Keputusan Tender Jadual / Keputusan Tender

Jadual Harga Tender bagi Kerja Membina Dan Menaiktaraf Infrastruktur Pengairan Dan Saliran Serta Kerja Lain Berkaitan Di Skim Pengairan Paya Pahang Tua/ Langgar Kawasan IADA Pekan, Pahang (Fasa II), No. Tender [MOA/BPSP(PEKAN)/04/2020(T)]
[Notis Pembatalan Tender] Membina Kemudahan Baru Stesen Kuarantin Sedia Ada Serta Kerja-Kerja Berkaitan di Stesen Kuarantin Haiwan MAQIS, Padang Besar Perlis
Senarai Tender Yang Diluluskan Di Dalam Mesyuarat Lembaga Perolehan MOA (LP MOA) 4/2020
Senarai Tender Yang Diluluskan Di Dalam Mesyuarat Lembaga Perolehan MOA (LP MOA) 3/2020
Senarai Tender Yang Diluluskan Di Dalam Mesyuarat Lembaga Perolehan MOA (LP MOA) 2/2020
Kerja Membina Kemudahan Baru Stesen Kuarantin Sedia Ada Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Stesen Kuarantin Haiwan MAQIS, Padang Besar Perlis
Senarai Tender Yang Diluluskan Di Dalam Mesyuarat Lembaga Perolehan MOA (LP MOA) 1/2020
Kerja-Kerja Membina Dan Menaiktaraf Infrastruktur Pengairan Dan Saliran Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Kompatmen F, Rancangan Pengairan Kerian, Perak Darul Ridzuan
* Kandungan hanya didapati dalam Bahasa Malaysia sahaja
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • myGovernment icon