Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)

Pengenalan

 

KADA (Kemubu Agricultural Development Authority) disempurnakan penubuhannya pada 30 Mac 1972 melalui Akta 69, Akta Lembaga Pertanian Kemubu, 1972 dan dilancarkan dengan rasminya oleh Y.A.B. Tun Hj. Abdul Razak bin Hussein, Perdana Menteri Malaysia pada 2 Mac 1973.

  

Fungsi

 

KADA ialah Badan Berkanun Kerajaan Persekutuan yang telah melalui Akta 69 Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu 1972 dengan fungsi-fungsi berikut :-

 • Mengeluarkan padi beras untuk menampung keperluan beras Negara.
 • Mengeluarkan bahan-bahan makanan lain untuk memenuhi permintaan tempatan dan menampung keperluan makanan Negara.
 • Meningkatkan pendapatan per-kapita keluargatani selaras dengan pendapatan perkapita Negara.
 • Menggalak dan memajukan Industri Hiliran Asas Tani.
 • Membangun dan memperteguhkan Industri Peladang untuk menaungi keluargatani. Untuk menjadi satu agensi yang unggul dalam peningkatan taraf sosio-ekonomi petani serta peningkatan pengeluaran makanan Negara.

Strategi

 

Strategi yang telah diatur bagi mencapai matlamat KADA adalah :-

 • Meningkatkan keluasan Mini Estet Padi, Ladang Kelompok dan Ladang Komersial.
 • Meningkatkan pengeluaran benih bermutu tinggi melalui ladang-ladang benih KADA.
 • Memperkenal dan menggalakkan penggunaan teknologi terkini.
 • Menggalakkan ushawan dalam bidang-bidang pertanian dan Industri Asas Tani.
 • Meningkatkan kecekapan dan peranan PPK terutama dalam bidang pemasaran hasil pertanian.
 • Meningkatkan program pemindahan teknologi kepada golongan sasar.
 • Meningkatkan serta memperkemaskan
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • myGovernment icon