Kembali

Bahagian Pelaburan

Visi

Untuk menjadi pemudahcara yang dinamik dan berdaya saing untuk memastikan Malaysia mencapai matlamat negara yang maju serta moden dalam sektor pertanian.

 

Misi

Bekerjasama dengan kementerian dan agensi berkaitan untuk menarik pelaburan yang berkualiti dengan memberi maklumat yang tepat, telus dan terkini terutamanya dari segi insentif, pembiayaan dan ekosistem.


 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • myGovernment icon